نرم‌افزارها  >  نرم افزار ANSYS  >  ویژگی های جدید ANSYS 14.5
ویژگی های جدید ANSYS 14.5

برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

 

1) Structural Mechanics

• طراحی اجسام کامپوزیتی (Complex 3-D Composites Shapes)

• سفارشی سازی پردازش ها (Customization of Processes)

• مدل سازی ترک (Crack Modeling)

• نگاشت شرایط مرزی از یک منبع خارجی (Mapped Boundary Conditions from External Files)

• ساده سازی روند شبیه سازی (Streamlined Workflows)

• کنترل دقیق برای مدل های تماس (Detailed Control for Contact Models)

• بهبود روند تحلیل آنالیز دینامیک (Improved Robustness for Explicit Dynamics Solutions)

• خستگی ترمودینامیک (Thermomechanical Fatigue)

• افزایش کارایی تحلیل مدل های بزرگ و پیچیده (Large and Complex Model Performance)

2) Fluid Dynamics

• امکانات مش بندی موثر (Integrated Advanced Meshing)

• بهینه سازی (Shape Optimization)

• قابلیت کاربری آسان (Better Usability)

• موتورهای احتراق داخلی (Internal Combustion Engines)

و بسیاری دیگر...

 

مقاله کامل برای دانلود...