دوره آموزشی تخمین عمر و تحلیل خستگی با استفاده از نرم افزار nCode DesignLife

دوره آموزشی تخمین عمر و تحلیل خستگی با استفاده از نرم افزار nCode DesignLife

 

 

آشنایی با دوره


یکی از مهمترین مراحل طراحی قطعات مکانیکی و مجموعه های صنعتی، تحلیل تنش و کرنش و در ادامه، برآورد عمر آن ها می باشد. یکی از کاملترین و کاربردی ترین نرم افزارهایی که این امر را به دقت هر چه تمام تر انجام می دهد، نرم افزار nCode DesignLife می باشد که تحت محیط نرم افزار ANSYS Workbench اجرا می گردد. این نرم افزار داده های اولیه، که همان تنش یا کرنش باشد را، از خروجی ANSYS گرفته و سپس با روش های مختلف، امکان برآورد عمر خستگی را برای طراح فراهم می نماید.

 

سرفصل ها

Introduction to nCode DesignLife & ANSYS Workbench integration

Basics of fatigue
Terminology
Physics
Crack initiation & propagation
History
Testing
 
Fatigue approaches
Stress-life (S-N)
Strain-life (e-N)
Rainflow cycle counting
Miner’s damage rule

 

nCode GUI
Glyph
Pipe
Pad
Material
Importing FE results
Materials & materials mapping
Load mapping
Constant Amplitude
Time Series
Time Step

 

 

Duty cycles & events
Creation
Post-processing
 
Stress-life (S-N) fatigue life method
S-N curves (materials & components)
Mean stress effects
Multi-axial assessment
Combination methods
Notch effects
Safety factors

 

 

Strain-life (ε-N) fatigue life method
ε -N curves
Cyclic Stress-Strain Curve
Mean Stress Effects
Strain-combination methods
Multi-axial assessment
Elastic-plastic correction methods
Notch effects

 

 

پیش نیازها

آشنایی مقدماتی با ANSYS یا یک نرم افزار مبتنی بر FEM

آشنایی با تئوری خستگی و شکست

 

قابلیت های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

درک روند انجام تحلیل خستگی و استخراج عمر قطعات

انجام تحلیل تنش / کرنش در ANSYS

ورود تحلیل انجام گرفته به nCode

تعریف خواص خستگی مواد مختلف

انتخاب انواع و ترکیب بارگذاری های سیکلی

استخراج عمر خستگی و damage با استفاده از روش S-N

استخراج عمر خستگی و damage با استفاده از روش ε-N

 

مدرس

مهندس مطلق

 

مدت زمان دوره

24 ساعت

 

هزینه دوره

برای عموم: 000 260 تومان

برای دانش آموختگانی که یک دوره در IRANSYS ثبت نام کرده اند: با 10% تخفیف برابر با 000 234 تومان

برای دانش آموختگانی که بیش از یک دوره در IRANSYS ثبت نام کرده اند: 20% تخفیف برابر با 000 208 تومان

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می تواند در دوره های تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

دوره آموزشی طراحی تجهیزات با استفاده از بسته تحلیلی PRG شامل NOZZLE.PRO، FE.PIPE و ...

 

پکیج تحویلی به دانش آموختگان

جزوه اختصاصی کلاسی شامل شرح درس، نکات کلیدی و تمرینات

فایل CAD تمرینات

تقویم دوره های پیش رو

آموزش ANSYS Workbench، انجام پروژه های صنعتی شبیه سازی و تحلیل، آموزش ANSYS Fluent، آموزش ANSYS CFX

 
دوره طراحی مخازن تحت فشار با ASME Sec. VIII div. ii و NOZZLEPRO

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کدASME Sec. VIII div. ii

و نرم افزارهای ANSYS و NOZZLEPRO

 

 طراحی مخازن تحت فشار

آشنایی با دوره

نظر به اهمیت طراحی بهینه و کاهش هزینه های تولید بخصوص در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و اتمی، کد مختلفی برای طراحی محصولات از دیرباز ایجاد شده اند. از مهمترین این کدها، ASME میباشد که برای طراحی مخازن تحت فشار و بویلرها کاربرد گسترده ای دارد. از مهمترین بخش های این کد، Sec VIII, div ii, Part 5, Design By Analysis است که یکی از جدیدترین مکاتب طراحی بوده و به شدت در حال گسترش میباشد. با استفاده از روش های ارائه شده در این بخش، میتوان با استفاده از دانش آنالیز اجزاء محدود (Finite Element Analysis) و به کمک نرم‌افزارهای تخصصی آن (از قبیل ANSYS) طراحی را در بهینه ترین حالت ممکن به انجام رسانید و قطعات مورد استفاده را بسیار دقیقتر تحلیل نمود.

 

سرفصل ها

 

·         Introduction

v  Introduction to ASME Sec. III & VIII, divisions & subdivisions

v  Scope of  ASME Sec. VIII div. ii code

v  Introduction to  failure modes

v  Introduction to Numerical methods

v  Material properties

v  Loading conditions & load cases (pressure, cyclic loading, wind, etc.)

v  Related annexes & tables

 

طراحی مخازن تحت فشار

 

·         Failure mode # 1: Plastic Collapse

Elastic analysis:

v  Overview

v  Stress classification (Pm, PL, Pb, Q, F)

v  Stress linearization

v  Procedure

v  Ansys example

 

طراحی مخازن تحت فشار

طراحی مخازن تحت فشارطراحی مخازن تحت فشار

 

Limit-Load analysis:

v  Overview

v  Limitations

v  Numerical analysis (elastic-perfectly-plastic material, small displacement theory)

v  Acceptance criteria (global, service)

v  Procedure

v  Ansys example

Elastic-Plastic analysis:

v  Overview

v  Numerical analysis (non-linear geometry, true stress-strain curve)

v  Acceptance criteria (global, service)

v  Procedure

v  Ansys example

 

·         Failure mode # 2: Local Failure

Overview

Elastic analysis:

v  Hydrostatic stress

v  Ansys example (advanced postprocessing: USER DEFINED RESULT)

Elastic-Plastic analysis:

v  Limiting triaxial strain

v  Ansys example (advanced postprocessing: USER DEFINED RESULT)

 

طراحی مخازن تحت فشار 

 

·         Failure mode # 3: Collapse From Buckling

v  Overview of buckling analysis methods & formulations

v  Dead loads vs. live loads

v  Load multipliers & mode shapes

v  Design factors (type a, b, c)

v  Numerical analysis

v  Ansys example

 

طراحی مخازن تحت فشار 

 

 

·         Failure mode # 4: failure from cyclic loading (Fatigue & Ratcheting)

o   Overview

o   Fatigue or ratcheting? What is the difference?

o   Screening criteria for fatigue analysis (cycle counting)

v  Method A

v  Method B

Fatigue Elastic stress analysis:

v  Overview

v  Procedure (fatigue curves, alternating stress)

v  Weld factor

v  Ansys example

Fatigue Elastic-Plastic stress analysis:

v  Overview

v  Hysteresis loop & twice-yield method

v  Weld factor

v  Procedure

v  Ansys example

o   Ratcheting analysis

v  Overview (ratcheting & shakedown)

v  Introduction to thermal ratcheting

 

 طراحی مخازن تحت فشار

 

Ratcheting Elastic analysis:

v  Simplified elastic-plastic analysis

v  Thermal stress ratcheting

v  Progressives distortion

v  Ansys example

 

طراحی مخازن تحت فشار 

 

Ratcheting Elastic-Plastic analysis:

v  Procedure

v  Ansys example

 

o   NOZZLEPRO Finite Element Analysis

o   Nozzle design

o   Saddle design

o   Pipe junction design

 

o   Complementary issues (in the case of extra time)

v  Stress classifications in nozzles

v  Requirements of bolts (design, stress, fatigue)

v  Fatigue of welds

v  Perforated plates

v  Layered shells

v  Fracture mechanics (introduction to API 579, ASME FFS-1)

v  Introduction to ASME Sec. VIII, div. iii

v  Introduction to ASME Sec. III

 

 

پیش نیازها

- الاستیسیته

- ترمو الاستیسیته

- پلاستیسیته

- خستگی و شکست

- آنالیز اجزای محدود و یک نرم افزار مرتبط

 

قابلیت های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

o       پارامترهای مهم در طراحی مخازن

o       معیارهای طراحی و failure مخازن

o       محاسبه load case های وارد به مخزن و اعمال آن ها در نرم افزار ANSYS

o       تسلط بر تجزیه و تحلیل عوامل پنجگانه تخریب مخازن

o       استخراج نتایج دلخواه و نوشتن expression در Ansys برای مقایسه با ASME

o       استفاده از متد طراحی الاستیک، انتخاب و ایجاد SCP و SCL، خطی سازی تنش، دسته بندی تنش های primary و secondary و ...

o       استفاده از متد طراحی پلاستیک، استخراج منحنی تنش کرنش حقیقی، محاسبه کرنش های پلاستیک و ...

o       آشنایی با پدیده ناپایدار کمانش (buckling) و فرمولاسیون، تصمیم گیری درباره متدولوژی تحلیل و شبیه سازی آن با کمک FEA

o       استخراج عمر مفید قطعات و اجزای مخزن با استفاده از تحلیل fatigue به دو صورت الاستیک و پلاستیک تحت بارگذاری سیکلی

o       بررسی امکان ایجاد تخریب انباشته (ratcheting) در اجزای مخزن تحت تاثیر بارهای سیکلی و استخراج منحنی hysteresis

o       استخراج نمودار تنش کرنش سیکلی در مقابل تنش کرنش مونوتونیک

o       تحلیل تنش و طراحی اجزای مختلف با استفاده از NOZZLEPRO

 

مدرس

مهندس مطلق

 

مدت زمان دوره

32 ساعت

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، میتواند در دوره های تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

- دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار COMPRESS

- دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. iii و نرم افزار ANSYS

- دوره آموزشی طراحی تجهیزات با استفاده از بسته تحلیلی PRG شامل NOZZLE.PRO، FE.PIPE و ...

 

پکیج تحویلی به دانش آموختگان

- پرینت بخش­های مورد نیاز از ASME

- فایل های CAD مخازن مورد بررسی

- مراجع مورد نیاز در زمینه stress linearization & classification

 
طراحی مخازن تحت فشارطراحی مخازن تحت فشار

طراحی مخازن تحت فشارطراحی مخازن تحت فشارطراحی مخازن تحت فشار

 
دوره طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار به کمک ANSYS CFD

دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD


دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD

دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD

آشنایی با دوره

برای بهینه کردن کارایی محصولات، پیش بینی میدان حرکت جریان امری مهم است. به کمک مجموعه نرم افزارهای ANSYS در حوزه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) می توان بدون تولید حتی یک مدل اولیه، از کارایی سیستم توربوماشینی اطمینان حاصل نمود. از مجموعه نرم افزاری ANSYS CFD می توان جهت مدلسازی و شبیه سازی تمام توربوماشین ها با بالاترین دقت بهره برد. این مجموعه نرم افزاری شامل BladeGen, TurboGrid, Vista, CFX, CFD-Post می باشد. پروژه های معطوف به این حوزه نرم افزاری شامل توربین های گاز، موتورهای هوایی، پمپ ها و انواع دیگر توربوماشین ها می باشد.

دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD 


سرفصل ها

Turbomachinery Design with ANSYS CFD Software.
Introduction to CFD
·         Equation of Motions
·         Kinds of Classification of Differential Equations
·         Solution Methods
·         Discretization
·         Iterative Methods

 

 دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD

 

Vista Turbo
·         1D Blade Design
·         Export Geometry to TurboGrid

 

دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD

 

BladeGen & TurboGrid
·         Blade Design
·         Velocity Triangle
·         ATM Optimized Mesh Generation
·         Mesh Manipulation

 

دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD

دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD

 
CFX & CFD-Post
·         Pseudo Transient Solver
·         Moving Reference Frame (MRF)
·         Turbulence Models and Y+ Concept
·         Kinds of Boundary Conditions
·         Convergence Achievement and Criteria
·         Post Processing; Contours, Vector, Streamlines

 دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD
دوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFDدوره آموزشی طراحی و تحلیل سیستم‌های دوار turbomachinery به کمک پکیج نرم‌افزاری ANSYS CFD

 

پیش نیازها

·         مکانیک سیالات

·         انتقال حرارت

·         طراحی توربوماشین

 

قابلیت های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

·         حلگرهای مختلف در دینامیک سیالات محاسباتی

·         تحلیل های یک-بعدی توربوماشین ها

·         تولید شبکه به روش بلاک بندی در نرم افزار TurboGrid

·         انتخاب مدل های عددی و شرایط مرزی در نرم افزار ANSYS CFX

·         رسیدن به همگرایی با توجه به معیارهای همگرایی

·         استخراج انواع نتایج از جنس کانتور، وکتور و خطوط جریان

 

مدرس

مهندس صلواتی

 

مدت زمان دوره

40 ساعت

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می‌تواند در دوره تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

·         دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار ANSYS CFX که در برگیرنده مفاهیم چند فاز، دینامیک مش و احتراق می باشد.

 
دوره طراحی مخازن تحت فشار با کد ASME Sec. VIII div. i و PVElite

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. I و نرم افزار PVElite

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

 

آشنایی با دوره

یکی از مهمترین تجهیزاتی که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و اتمی مورد استفاده بسیار قرار میگیرد، مخازنی است که باید  فشارهای بسیار بیشتر از اتمسفر را تحمل کنند. شناخت استانداردهای طراحی، انتخاب مواد، محاسبات مهندسی، پارامترهای مهم طراحی، آشنایی با اجزای مختلف مخازن و تهیه اسناد و مدارک طراحی از اهم مواردی است که مهندسین مشغول به کار در این حوزه باید به آن مسلط باشند. دوره حاضر با این هدف تدوین شده است تا علاوه بر ارضای موارد فوق، دید صنعتی و علمی مناسبی را برای دانش آموختگان فراهم آورد.

 

سرفصل ها

معرفي مخازن تحت فشار 2 ساعت

دسته بندی انواع مخازن و کاربردها

معرفی تئوری های تحلیل و طراحی مخازن

معرفی مودهای failure مخازن

معرفي کد ها و استانداردهای مورد استفاده در طراحی

معرفی allowable stress، MAWP، MDMT، فشار و دمای کاری، فشار و دمای طراحی و ...

ورود به کد ASME Sec. VIII div. i و مرور بندهای مهم از UG، UW، UCS و ...

معرفي المانهاي اصلي، فرعي و انواع attachment در مخازن

مقدمه ای بر انتخاب متریال مورد استفاده در مخازن و پارامترهای مهم آن

 

طراحي shell كروی و استوانه ­ای 3 ساعت

محاسبه حداقل ضخامت مورد نياز تحت فشار داخلی

اصلاح ضخامت تحت فشار خارجی

استفاده از stiffener ring تحت فشار خارجی و طراحی مقطع مورد نیاز

طراحی cone و transition

انواع و محاسبات اتصالات جوشی

 

طراحي انواع head و محاسبات مربوطه 3 ساعت

Ellipsoidal

Spherical

Torispherical

Hemispherical

Flat

محاسبات اتصالات جوشی

اثرات ایجاد discontinuity

 

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite 

 

طراحی انواع support و محاسبات مربوطه 8 ساعت

Saddle و بخش های مربوطه

Skirt همراه با base ring و opening

Leg و اتصالات مرتبط

Lug و بخش های مختلف آن

مقدمه ای بر WRC و نحوه محاسبات تنش در آن

محاسبات مربوط به anchor bolt و اتصال به زمین

 

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite 

 

محاسبات مربوط به wind و seismic 3 ساعت

بررسی کدهای پر کاربرد و پارامترهای دخیل در محاسبات هر یک

تعریف پارامترهای باد محاسبات و نیرو / ممان ناشی از آن

تعریف پارامترهای زلزله و محاسبات نیرو / ممان ناشی از آن

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

طراحی اتصالات (attachment) در مخازن 4 ساعت

Insulation & fireproofing

Lining & cladding

Tray

Fluid

Weight

Force & moment

Ladder & platform

Packing

 

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

طراحي انواع opening از قبیل nozzle و manhole و طریقه تقویت آن ها 6 ساعت

محاسبات ضخامت

نحوه اتصالات

انواع flange و gasket

نکات مهم در استفاده از pipe و plate

محاسبات reinforcing pad

محاسبات WRC

ایجاد sump

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

طراحی component های مختلف در ماژول CodeCalc 3 ساعت

Flange

Appendix Y flange

Rectangular vessel

WRC-107 & 297

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

لازم به ذکر است که در تمامی موارد فوق مباحث تئوری همراه با کاربری نرم افزار PVElite بصورت همزمان و همراه با انجام تمرین بر مبنای متد Learn By Practice مطرح خواهد شد.

 

پیش نیازها

استاتیک

مقاومت مصالح

 

قابلیت های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

شناخت کلی مخازن و اجزای مختلف آن

پارامترهای مهم در طراحی هر بخش

معیارهای طراحی و failure مخازن

انجام محاسبات تمام اجزای مخزن با جزئیات کامل توسط نرم افزار

تسلط به دستوراتنرم افزار PVElite و روند کلی کار با آن

تفسیر نتایج و گزارش خروجی نرم افزار و بر طرف نمودن ایرادات طراحی

آشنایی با کد طراحی div i و نحوه مراجعه به قسمت های مختلف آن

فراگیری کار با مراجع و هندبوک های اصلی طراحی مخازن

 

مدرس

مهندس مطلق

 

مدت زمان دوره

32 ساعت (4 جلسه 8 ساعته)

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، میتواند در دوره های تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار COMPRESS

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. ii و نرم افزار ANSYS

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. iii و نرم افزار ANSYS

دوره آموزشی طراحی تجهیزات با استفاده از بسته تحلیلی PRG شامل NOZZLE.PRO، FE.PIPE و ...

 

پکیج تحویلی به دانش آموختگان

جزوه کلاسی اختصاصی شامل شرح کد، نکات و تمرینات کاربردی

نرم افزار PVElite 2015

نرم افزار CodeCalc 2015

استانداردهای مورد استفاده از قبیل ASME، Example Problem Manual و WRC

کتب مرجع طراحی مخازن همانند Moss، Megyesy، Bednar و ...

 
دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVEliteدوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVEliteدوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 
شبیه سازی سیالاتی به کمک نرم افزار Star CCM

دوره آموزشی شبیه سازی سیالاتی به کمک نرم افزار قدرتمند Star CCM+

آموزش starccm+، آموزش تحلیل سیالات، آموزش فلوئنت، star ccm+ Course

 

آموزش starccm+، آموزش تحلیل سیالات، آموزش فلوئنت، star ccm+ Course

آشنایی با دوره

دینامیک سیالات محاسباتی به حوزه ای از علوم اطلاق می شود که در آن به کمک روش های عددی، معادلات حاکم بر سیال جهت پیش بینی میدان سیال حل می شوند. نرم افزارهای مختلفی اعم از کدهای تجاری و متن باز در این حوزه فعالیت دارند. عموم مراکز صنعتی بزرگ از دو نرم افزار Star CCM+ و Fluent استفاده می کنند. در این بین، نرم افزار Star CCM+ با جامعیت بیشتری که در حوزه مدلسازی چندفاز و احتراق دارد، محبوبیت رو به رشدی دارد. این نرم افزار که بر پایه الگوریتم حجم محدود کار می کند، دارای ماژول تولید شبکه بسیار قدرتمند است که توانایی تولید انواع شبکه 4وجهی، 6وجهی و چندوجهی را دارد. همچنین محیط نرم افزاری کاربر پسند امکان آماده سازی مدل را بسیار ساده می کند.

آموزش starccm+، آموزش تحلیل سیالات، آموزش فلوئنت، star ccm+ Course

سرفصل ها
CFD With (Star CCM+)

Introduction to CFD
Geometry Preparation
Mesh Generation Algorithms
Introduction to Turbulence & Y+ concept
Different Examples in the Area of Fluid Mechanics & Heat Transfer
Convergence Achievement and Criteria
Post Processing; Contours, Vectors and Streamlines

 

آموزش starccm+، آموزش تحلیل سیالات، آموزش فلوئنت، star ccm+ Course

 آموزش starccm+، آموزش تحلیل سیالات، آموزش فلوئنت، star ccm+ Course

آموزش starccm+، آموزش تحلیل سیالات، آموزش فلوئنت، star ccm+ Course

آموزش starccm+، آموزش تحلیل سیالات، آموزش فلوئنت، star ccm+ Course

پیش نیازها

دروس دانشگاهی: سیالات 1و2. انتقال حرارت.

قابلیت های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

 

ـ آشنایی کافی در حوزه دینامیک سیالات محاسباتی

ـ آشنایی کافی در حوزه مدلسازی آشفتگی

ـ آماده سازی هندسه

ـ انواع الگوریتم های تولید شبکه

ـ مثال های کاربردی: جریان حول جسم همراه با انتقال حرارت؛ جریان حول جنگنده؛ پمپ گریز از مرکز؛ مبدل های حرارتی.

ـ استخراج انواع نتایج از جنس کانتور، وکتور و خطوط جریان

 

مدرس

مهندس صلواتی

 

مدت زمان دوره

40 ساعت


دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می‌تواند در دوره تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار Star CCM+ که در برگیرنده مفاهیم چندفاز، دینامیک مش و احتراق می باشد. 

تخفیف‌های در نظر گرفته شده (صرفاً برای دوره‌ها) طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد.

ردیف

عنوان تخفیف

میزان تخفیف(درصد)

1

خانواده شهدا ،آزادگان، جانبازان
شاگردان اول برای ثبت نام دوره بعد

15

2

مخصوص شرکت‌ها و صنایع:
شرکت گروهی، 5 نفر و بیشتر

15

3

بستگان درجه1 فرهنگیان و اعضای هیئت علمی
دانشجویان کلیه دانشگاه‌ها، معرفی هر دانشپذیر جدید
دانشپذیران درصورت ثبت نام در دوره همزمان

10

 

* مهلت استفاده از تخفیف‌های مندرج در جدول فوق فقط تا 3روز پیش از شروع دوره است.

* تخفیف‌های در نظر گرفته شده شامل "دوره پردازش موازی در محاسبات عددی"  نمی باشد.
هر دانشپذیر تنها می‌تواند از یک مورد تخفیف در نظر گرفته شده استفاده نماید.

جهت استفاده از تخفیف‌های در نظر گرفته شده، ثبت نام قطعی (پرداخت کامل شهریه) تا پایان مهلت تخفیف الزامی می‌باشد.

اطلاعات بیشتر : 02166063718

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید