دوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks

آشنایی با دوره

یکی از مهمترین بخش ها در طراحی قطعات و مجموعه های صنعتی، مدل سازی سه بعدی آن ها می باشد که ابتدایی ترین گام طراحی به حساب می آید. مدل سازی سه بعدی این امکان را به طراحان می دهد تا قبل از ساخته شدن مجموعه ها، در یک محیط مجازی آن را بررسی و نسبت به رفع ایرادها و بهینه سازی اقدام کنند. در این میان نرم افزار SolidWorks از محبوبترین و پرکاربردترین این نرم افزارها در صنعت می باشد که ماژولهای مختلف آن همه گونه ابزاری را برای نیل به طراحی دقیق در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

سرفصل ها

·         مقدمه ای بر قابلیت های نرم افزار SolidWorks

 

·         ماژول sketch برای ترسیم المان ها و ترسیمات دو بعدی

ایجاد ترسیمات اولیه

ویرایش ترسیمات

ایجاد قیود هندسی و ابعادی و نحوه مقید سازی ترسیمات

 

 

·         ماژول features جهت ایجاد احجام تو پر

ایجاد احجام اولیه (extrude, revolve, sweep, loft)

ایجاد انواع hole و thread

ایجاد feature های ثانویه (shell, rib, draft, etc.)

ایجاد المان های مرجع (نقطه، خط و صفحه) و curve

تخصیص متریال به قطعه

اندازه گیری پارامترهای مکانیکی (جرم، حجم، مرکز ثقل، ممان اینرسی و ...)

 

 

·         ماژول assembly برای مونتاژ قطعات و طراحی مجموعه ها

فراخوانی قطعات به محیط مونتاژ

ایجاد قیود مونتاژی بین قطعات

استخراج پارامترهای مجموعه مونتاژ

بررسی مونتاژ از حیث برخورد و ...

ایجاد مجموعه های مونتاژ

مفهوم design-in-content

استفاده از external reference
 

·         ماژول drawing و ایجاد نقشه های استاندارد

تعریف استاندارد نقشه

ایجاد نماهای اصلی

ایجاد نماهای جانبی (برش، نیم برش و ...)

اندازه و تلرانس گذاری

تغییر در فرمت نقشه

ایجاد لیست قطعات (B.O.M.)

 

 

 

پیش نیازها

آشنایی با نقشه کشی صنعتی

 

قابلیت­های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

 ایجاد انواع ترسیمات و sketch ها

 درک و تفکیک feature های ایجاد کننده قطعات

 طراحی انواع احجام solid و feature های مربوطه

 اختصاص ماده، رنگ و دیگر خواص مکانیکی به قطعات

 اندازه گیری جرم، حجم و ...

 تصمیم گیری درباره روند مونتاژ قطعات و انتخاب استراتژی مناسب

 مونتاژ قطعات و مجموعه های صنعتی، رفع عیوب و بررسی تداخل بین قطعات

 استخراج نقشه های صنعتی و طبق استانداردهای مورد نیاز

 

مدرس

مهندس مولایی

 

مدت زمان دوره

۲۴ ساعت (۶ جلسه 4 ساعته)

 

دوره  تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می تواند در دوره دوم آموزش SolidWorks نیز شرکت نماید.

 

 

 
ارزیابی عیوب و ترک در سازه‌ها با استفاده از کد (FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service

دوره آموزشی ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد

(FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service

 

دوره آموزشی ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد (FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service 

 

آشنایی با دوره

سطوح مختلف كنترل كيفيت در بهره‌برداري از سازه‌هاي جديد يا در حال استفاده وجود دارد. پايش و پيش‌گويي عملكرد سازه‌ها از ديدگاه وجود عيوب ناشي از ساخت يا در زمان كاركردي آن‌ها سبب شده تا دو استاندارد معتبر API/ASME آمريكا و استاندارد BSI انگلستان بخشي را به ارزيابي عيوب و ترك در سازه‌ها را به خود اختصاص دهند. در هر يك از اين استانداردها بر اساس شكل و ابعاد ترك و نيز بارگذاري امكان تعيين پارامتر معادل ضريب شدت تنش در سازه بدون تحليل مستقيم ترك در نرم افزار ميسر شده است. بطوريكه ارزيابي رشد ترك تا شكست در بازديدهاي دوره‌اي با تعيين توزيع تنش در محل وقوع ترك به صورت بسيار ساده و طبقه بندی شده ميسر است. از اين رو می توان با استفاده از مدل سازي تنش در نرم‌افزارهای تخصصی مانند ANSYS و استفاده از روابط و ضوابط جاري در هر استاندارد ترك را بدون مدلسازي در نرم‌افزار (كه كاری بسيار سخت‌تر از تعيين تنش است) را تحليل نمود. در اين دوره به بررسي و رويه‌ طراحي مبتني بر مكانيك شكست و تركيب با نرم افزار ANSYS در قالب Design By Analysis پرداخته مي‌شود.

 

 ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد (FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service

سرفصل‌ها

Assessment of Crack-Like Flaws

·         Introduction

Ø Applicability and Limitations of the Procedure

Ø Data Requirements

Ø Assessment Techniques and Acceptance Criteria

Ø Remaining Life Assessment

 Examples
 

 ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد (FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service

·         Compendium of Stress intensity Factors (SIF) solutions

Ø Stress Analysis

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Plates

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Cylinders

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Elbows and Pipe Bends

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Nozzles and Piping Tees

Ø Stress Intensity Factor Solutions For Ring-Stiffened Cylinders

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Round Bars and Bolts

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Cracks at Fillet Welds

Ø Examples

 

 ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد (FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service

مدت زمان دوره

16 ساعت (2 جلسه 8 ساعته)

 

مدرس

دکتر نبوی

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می‌تواند در دوره تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

·         تحلیل مكانيك شكست با استفاده از ANSYS