مقالات  >  کارگاه ها  >  کارگاه بهینه سازی طراحی با ANSYS DesignXplorer
DesignXplorer

بعد از طراحی یک سیستم لازم است تاثیر تغییرات پارامترهای مختلف طراحی بر نتایج، بررسی شده و مقادیر بهینه پارامترها تعیین گردد. طبیعتا روش سعی و خطا برای بررسی تاثیر پارامترها به صرفه نبوده و در مدل‌های پیچیده با پارامترهای متعدد قابل انجام نخواهد بود. نحوه انتخاب پارامترهای مختلف یا Design of Experiment و نیز نحوه یافتن ترکیب بهینه پارامترها، تاثیر به سزایی در سرعت دستیابی به طرح بهینه خواهد داشت. این امر با استفاده از نظریه های ریاضی بهینه سازی که در محیط ANSYS Design Xplorer به صورت کاربر‌پسند، مورد استفاده قرار می‌گیرد، محقق می‌گردد.


در این کارگاه مباحث زیر مورد بررسی مختصر قرار گرفته و مثال های مناسبی از بهینه‌سازی حل خواهد شد:

-         معرفی کلی فرآیند بهینه سازی و محیط ANSYS  DesignXplorer

-         حساسیت طرح به پارامترهای مختلف (Parametric Sensitivity)

-         طراحی آزمون (Design of Experiment)

-         رویه پاسخ (Response Surface)

-         الگوریتم های بهینه سازی

پیش نیاز این کارگاه: آشنایی با تحلیل سازه‌ای در ANSYS Workbench

ثبت نام دوره ها و کارگاه های ANSYS، آموزش ANSYS Workbench