مقالات  >  کارگاه ها  >  کارگاه پروژه صنعتی 1
بهترین روش انتقال تجربیات هر پروژه، انجام گام‌ به‌ گام همه مراحل، شامل مدل‌سازی، ساده‌سازی و فرضیات مهندسی، تغییرات مدل با توجه به حجم تحلیل، المان‌بندی، تنظیم اتصالات، بارگذاری و ...، توسط دانشپذیران می‌باشد که در قالب این کارگاه ارائه می‌گردد. این کارگاه ویژه افرادی است که تسلط نسبی به نرم‌افزار (حداقل مطابق سرفصل‌های تحلیل استاتیک خطی و غیرخطی و تماس دوره مقدماتی) داشته و نیاز به کسب تجربه در انجام پروژه‌های صنعتی دارند.
در این کارگاه پروژه صنعتی تحلیل سازه Balloon Duct که اخیرا توسط این شرکت انجام شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. سازه مورد نظر بخشی از مسیر پالایش گاز خروجی کوره ذوب مس سرچشمه می‌باشد که دارای ابعاد تقریبی 4 در 6 در 45 متر می باشد. سازه تحت بارگذاری حرارتی، زلزله و باد قرار گرفته و مقاومت آن تحلیل شده است. برای توضیحات بیشر به بخش پروژه های انجام شده مراجعه نمایید.

پیش نیاز این کارگاه: آشنایی با مطالب دوره مقدماتی ANSYS Workbench  

از اینجا ثبت نام کنید.