مقالات  >  کارگاه ها  >  کارگاه تحلیل مواد مرکب در ANSYS Composite Prep-Post

کارگاه آموزشی، آموزش انسیس، Ansys Workbench، تحلیل مواد مرکب، ANSYS Composite Prep-Post، مدلسازی  کامپوزیت

نرم افزار ANSYS Composite PrepPost یا به اختصار ACP برای مدلسازی و پس پردازش کامپوزیت مورد استفاده قرار می گیرد. به کمک این نرم افزار می توان لایه چینی کامپوزیت های پیچیده را مدل کرد و جهت گیری الیاف این لایه ها را تعیین کرد. همچنین می توان از این نرم افزار برای استخراج تنش ایجادشده در هر لایه و مشاهده معیار شکست و شناسایی لایه بحرانی استفاده کرد.


در این کارگاه مباحث زیر ارائه می گردد:

-         بررسی روش های مدلسازی کامپوزیت در نرم افزار ANSYS

-         معرفی نرم افزار ANSYS Composite PrepPost

-         معرفی روش های لایه چینی، تعیین جهت و حذف لایه ها

-         بررسی تنش های بین لایه ای و معیار شکست کامپوزیت در نرم افزار

-         تحلیل جدایش بین لایه ای یا delamiation و روش های ایجاد آن در نرم افزار

-         حل چند مثال