مقالات  >  کارگاه ها  >  کارگاه تحلیل زیر مدل(SubModeling) در ANSYS Workbench
کارگاه آموزشی، آموزش انسیس، Ansys Workbench، تحلیل زیر مدل، Sub Modeling

شاید بهترین راه برای کاهش حجم تحلیل در هندسه های پیچیده ، کاهش تعداد المان های سازه باشد که البته ممکن است باعث ایجاد نتایج نامعتبر در برخی نواحی سازه شود. به عنوان مثال، المان بندی نامناسب ممکن است باعث نتایج تنش غیر واقعی شود. در چنین مواردی می توان از رویکرد Sub-modeling استفاده کرد. در این روش ابتدا کل سازه با مش بندی درشت مورد تحلیل قرار می گیرد و سپس با تمرکز برروی نواحی خاص و تفکیک آن از مدل کلی، تحلیل مجددی با افزایش المانها انجام می گیرد. علاوه بر این می توان از این روش برای نشان دادن استقلال از مش نتایج استفاده کرد.
در این کارگاه مطالب زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
- آشنایی با مفاهیم و انواع تحلیل زیر مدل
- مراحل تحلیل زیر مدل در نرم افزار ANSYS Workbench
- حل مثال

پیش نیاز این کارگاه: آشنایی با تحلیل سازه‌ای در ANSYS Workbench