مقالات  >  کارگاه ها  >  کارگاه تحلیل تماس سیال و سازه (FSI)

کارگاه تحلیل تماس سیال و سازه       FSI (Fluid Structure Interaction)

Fluid Stracture Interaction, FSI Training, ANSYS Workbench,, ANSYS CFX

وجود سیال در داخل لوله ها، مخازن و ... منجر به انتقال فشار سیال به سازه و بالعکس می‌گردد. تحلیل ارتعاشات سازه، نیازمند تحلیل جریان سیال بوده و جریان سیال نیز متاثر از ارتعاش سازه خواهد بود. تحلیل همزمان این مسائل در حالت کلی نیازمند ایجاد ارتباط بین دو محیط تحلیل سیال و سازه می باشد که این امر در محیط  ANSYS Workbench به خوبی انجام می گردد. در این کارگاه از محیط نرم افزار  ANSYS CFX  برای تحلیل سیال استفاه می‌شود.

سرفصل مطالب کارگاه به شرح زیر می باشد:

- آشنایی با روش های تحلیل تماس سازه و سیال

- تحلیل FSI با استفاده از المان های قدیمی  ANSYS

- معرفی محیط تحلیل سیالات  CFX  و ایجاد ارتباط با محیط  Mechanical

- کوپل 1 طرفه (One Way) و 2 طرفه (Two Way) محیط تحلیل سازه و سیال

- حل مثال