مقالات  >  کارگاه ها  >  کارگاه تحلیل غیر خطی، تماس و مفاصل پیشرفته
کارگاه آموزشی، آموزش انسیس، Ansys Workbench، تحلیل غیر خطی، تماس و مفاصل پیشرفته، کنترل تداخل هندسی Interface Treatmentbolt pretension, Contact Analysis
معمولا یکی از گلوگاه های تحلیل سازه ها، مدل سازی تماس بین اجسام می باشد. برخورد، جدایش و لغزش بین اجسام منجر به غیر خطی شدن مسئله و افزایش فوق العاده حجم تحلیل می گردد. نرم افزار ANSYS با دارا بودن کتابخانه ای از انواع تماس که دارای فناوری های پیشرو در مدلسازی تماس است، می تواند انواع تماس بین نقاط، لبه ها و سطوح اجسام مختلف را مدلسازی کند.
نرم افزار ANSYS امکانات و گزینه های گسترده ای مانند: امکان کنترل گپ و تداخل هندسی، تماس المان های ناهمگون، Gasket ها، bolt thread برای شبیه سازی تماس پیچ و ...را در دسترس قرار داده است. فناوری Joint و ایجاد اتصال MPC نیز برای شبیه سازی مفاصل بسیار کار آمد می باشد.

در این کارگاه مباحث زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت:
- آشنایی با الگوریتم های مختلف تماس
- آشنایی با انواع فرمولاسیون تماس (Penalty, Lagrange, MPC,…)
- الگوریتم Newton-Raphson و رفع عیب تحلیل‌های غیرخطی
- ایجاد اتصال با استفاده از مفاهیم Remote یا Pilot Node
- حل مثال های مرتبط

پیش نیاز این کارگاه: آشنایی با تحلیل سازه‌ای و تحلیل تماس اجزاء در ANSYS Workbench