قبل سال 1392

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

حامد درویش گوهری

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

2

نیما بنیادی

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

3

رضا خراسانی

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

4

محمدمهدی اشرفیان

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

5

حامد بهروشن

ANSYS Workbench I

لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

6

محسن امیرپناهی

ANSYS Workbench I

لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

7

صائم ستارزاده

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

8

حميدرضا اعرابي

ANSYS Workbench I

لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

9

آرین دیویدیان

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

10

امیر انصاری

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

رزومه

11

احمد ناجی

ANSYS Workbench I

 

رزومه

12

میر شاهین حسام ساداتی

ANSYS Workbench I

 

رزومه

13

حامد نجفیان

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس/ مکانیک طراحی کاربردی

رزومه

14

امیر محمودی مطلق

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / هوافضا آیرودینامیک

رزومه

15

آرش خوبان فر

ANSYS Workbench I

لیسانس / مکانیک جامدات

رزومه

16

معین ایران منش

ANSYS Workbench I

لیسانس / مکانیک سیالات

رزومه

17

مجید ادبجو

ANSYS Workbench I

 

رزومه

18

مسعود محمدی نیک

ANSYS Workbench I

 

رزومه

19

محمدباقر منصوری

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

رزومه

20

آسیه موسوی

ANSYS Workbench I

 

رزومه

21

امیر ولدخانی

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

رزومه

22

 پوریا شریفی راد

ANSYS Workbench I

 لیسانس مکانیک

رزومه

 
دوره چهارم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

شهرام شکیبا

ANSYS Workbench I

 لیسانس / مکانیک

رزومه

2

 مریم شاه کرمی

ANSYS Workbench I

  فوق لیسانس / مکانیک

رزومه

3

 ندا کرمی محمدی

ANSYS Workbench I

  فوق لیسانس / مکانیک

رزومه

4

 معصومه امین

ANSYS Workbench I

 فوق لیسانس مکانیک /  طراحی کاربردی

رزومه

5

 علیرضا وطن دوست

ANSYS Workbench I

  Phd مکانیک / فراساحل و سازه های دریایی

رزومه

6

 مصطفی محمدی

ANSYS Workbench I

 لیسانس مکانیک / ساخت

رزومه

7

 محمد هادی صالح نیا

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس هوافضا

رزومه

8

 مرتضی فلاح پور

ANSYS Workbench I

  لیسانس مکانیک

رزومه

 
دوره پنجم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

امیر ارسلان ابراهیمی

ANSYS Workbench I

 

 

2

مهدی باقری

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس

 

3

حامد غفاری

ANSYS Workbench I

 

 

4

رضا غضنفری

ANSYS Workbench I

 

 

5

علیرضا حیدری

ANSYS Workbench I

 

 

6

 محمد تقی صحرا

ANSYS Workbench I

 

 

7

محمد تقی نژاد

ANSYS Workbench I

 

 

8

ندا صالحیان زندی

ANSYS Workbench I

 

 

9

مهدی رضازاده

ANSYS Workbench I

 

 

 
دوره ششم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

امین پیوسته نژاد

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

 

2

 محمد جواد کهن پور

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

 

3

 علی عارف

ANSYS Workbench I

 فوق لیسانس / مکانیک

 

4

 مجید عرب

ANSYS Workbench I

 فوق لیسانس / مکانیک

 

5

پژمان معینی

ANSYS Workbench I

 

 

6

رضا فراستی

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

 

7

 حامد مقتدری

ANSYS Workbench I

دکتری / مکانیک سیالات

 

8

حسن میرزایی

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / هوافضا

 

9

سید محسن موسوی

ANSYS Workbench I

 

 

10

نادیا بحرالعلوم

ANSYS Workbench I

 

 

11

 مهدی سلطانی

ANSYS Workbench I

 

 

12

مسعود رضایی

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس

 

13

مهدی پرویزی

ANSYS Workbench I

 

 


دوره هفتم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

مهسا ستوده

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

 

2

حسین رضایی

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

 

3

فرهاد ستوده

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

 

4

ابوذر سخاوتی

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

 

5

مریم ثابت ایمانی

ANSYS Workbench I

 

 

6

عباس خان محمدی

ANSYS Workbench I

 

 

 
دوره هشتم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

 جواد انگورانی

ANSYS Workbench I

 

 

2

ساسان احمدزاده 

ANSYS Workbench I

 

 

3

حسن تبریزی 

ANSYS Workbench I

 

 

4

 احسان هراتی

ANSYS Workbench I

 

 

5

سینا عابدین زادگان عبدی 

ANSYS Workbench I

 

 

6

رضا کلانتری 

ANSYS Workbench I

 

 

7

عباس شامحمدی 

ANSYS Workbench I

 

 

8

احسان فاتحی 

ANSYS Workbench I

 

 

9

علی اسماعیلیان مقدم 

ANSYS Workbench I

 

 

10

سجاد زلقی 

ANSYS Workbench I

 

 

 
دوره نهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

محمدرضا طاهری

ANSYS Workbench I

 

 

2

صائم ستارزاده

ANSYS Workbench I

 

 

3

حسین مولائي

ANSYS Workbench I

 

 

4

آرش بیات

ANSYS Workbench I

 

 

5

محمد مهدی معماریان

ANSYS Workbench I

 

 

6

محمد حسین فتاحی

ANSYS Workbench I

 

 

7

علیرضا فرزام پور

ANSYS Workbench I

 

 

8

مجتبی بهره مندجوی

ANSYS Workbench I

 

 

9

نیما آقاپور

ANSYS Workbench I

 

 

10

علیرضا بهادرستانی

ANSYS Workbench I

 

 

 
دوره دهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

علی البعلبکی

ANSYS Workbench I

 

 

2

علی عباس بیگی

ANSYS Workbench I

 

 

3

امیرحسین مجیدیان

ANSYS Workbench I

 

 

4

جامد ترک جوکار

ANSYS Workbench I

 

 

5

پویان نامدار

ANSYS Workbench I

 

 

6

بهاره روستایی

ANSYS Workbench I

 

 

7

امیرمحمددواچی

ANSYS Workbench I

 

 

8

علی قاضی

ANSYS Workbench I