دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

وحید مرزبان

ANSYS Workbench II

 لیسانس / مکانیک

رزومه

2

امیر محمودی مطلق

ANSYS Workbench II

فوق لیسانس / هوافضا آیرودینامیک

رزومه

3

پوریا جمالی

ANSYS Workbench II

 

رزومه

4

امیر ولدخانی

ANSYS Workbench I

فوق لیسانس / مکانیک

رزومه

5

معین ایران منش

ANSYS Workbench II

لیسانس / مکانیک سیالات

رزومه

6

آرش خوبان فر

ANSYS Workbench II

لیسانس / مکانیک جامدات

رزومه

7

محمد علی نژاد

ANSYS Workbench II

 فوق لیسانس / مکاترونیک

رزومه

8

محمدرضا درویش

ANSYS Workbench II

  لیسانس مکانیک /  جامدات

رزومه

9

علیرضا اسماعیلی

ANSYS Workbench II

 لیسانس / مکانیک

رزومه

10

صادق حیدر زاده

ANSYS Workbench II

 لیسانس / مکانیک

رزومه

11

احمد اشگرف

ANSYS Workbench II

لیسانس / مکانیک

رزومه

12

نیما راسخ

ANSYS Workbench II

دکتری / مکانیک

رزومه

 

دوره دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

 معصومه امین

ANSYS Workbench II

 فوق لیسانس مکانیک /  طراحی کاربردی

رزومه

2

آقای مصطفوی

ANSYS Workbench II

 

 

3

 مریم شاه کرمی

ANSYS Workbench II

  فوق لیسانس / مکانیک

رزومه

4

مصطفی ترابی

ANSYS Workbench II

 

 

5

 حسین صادقی

ANSYS Workbench II

 

 

6

 علیرضا توکلی

ANSYS Workbench II

 

 

7

پوریا عنایت الهی

ANSYS Workbench II

 

 

8

محمد روحی ارزفونی

ANSYS Workbench II

 

 

9

 مرتضی فلاح پور

ANSYS Workbench II

 

 

 

دوره سوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

مهدی باقری

ANSYS Workbench II

 

 

2

مسعود رضایی

ANSYS Workbench II

 

 

3

حسن میرزائی

ANSYS Workbench II

 

 

4

ابوذر سخاوت

ANSYS Workbench II

 

 

5

حامد مقتدری

ANSYS Workbench II

 

 

6

احسان علی عباسی

ANSYS Workbench II

 

 

7

مهران زریون

ANSYS Workbench II

 

 

8

نگار اردبیلچی

ANSYS Workbench II

 

 

9

حسین رضایی

ANSYS Workbench II

 

 

 

دوره چهارم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

مجتبی بهره مندجوی

ANSYS Workbench II

 

 

2

امیرحسین مجیدیان

ANSYS Workbench II

 

 

3

آرش بیات

ANSYS Workbench II

 

 

4

احسان هراتی

ANSYS Workbench II

 

 

5

سجاد زلقی

ANSYS Workbench II

 

 

6

احسان فاتحی

ANSYS Workbench II

 

 

7

علی شیوایی

ANSYS Workbench II

 

 

 

دوره پنجم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

محمدرضا طاهری

ANSYS Workbench II

 

 

2

وحید بدلی

ANSYS Workbench II

 

 

3

مریم زارعی لمراسکی

ANSYS Workbench II

 

 

4

پدرام رخشان حقیقی‌فرد

ANSYS Workbench II

 

 

5

حامد جوکار

ANSYS Workbench II

 

 

6

حمید حیدری ترکمانی

ANSYS Workbench II

 

 

7

علی قاضی

ANSYS Workbench II

 

 

8

پویان کشاورز معتمد

ANSYS Workbench II

 

 

9

مهدیه شاکری

ANSYS Workbench II

 

 

 

دوره ششم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

سینا بهرامی

ANSYS Workbench II

   

2

مسعود اسدی گرمارودی

ANSYS Workbench II

   

3

شباب عباسی گراوند

ANSYS Workbench II

   

4

کوروش اسدی

ANSYS Workbench II

   

5

محمدامین خراسانچی

ANSYS Workbench II

   

6

حمیدرضا منصوری

ANSYS Workbench II

   

7

مجید مولایی

ANSYS Workbench II

   

8

میلاد خدابنده

ANSYS Workbench II

   

9

سهیل مظفری جوین

ANSYS Workbench II

   

10

محمدمسعود سینکی فرد

ANSYS Workbench II