دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

امیر محمودی مطلق

ANSYS Workbench III

فوق لیسانس / هوافضا آیرودینامیک

رزومه

2

معین ایران منش

ANSYS Workbench III

لیسانس / مکانیک سیالات

رزومه

3

محمدرضا درویش

ANSYS Workbench III

  لیسانس مکانیک /  جامدات

رزومه

4

نیما راسخ

ANSYS Workbench III

دکتری / مکانیک

رزومه

5

احمد اشگرف

ANSYS Workbench III

لیسانس / مکانیک

رزومه

6

 معصومه امین

ANSYS Workbench III

 فوق لیسانس مکانیک /  طراحی کاربردی

رزومه

7

آقای مصطفوی

ANSYS Workbench III

 

 

8

 علیرضا توکلی

ANSYS Workbench III

 

 

9

 مرتضی فلاح پور

ANSYS Workbench III

  لیسانس مکانیک

رزومه

10

 علیرضا وطن دوست

ANSYS Workbench III

  Phd مکانیک / فراساحل و سازه های دریایی

رزومه

11

 مریم شاه کرمی

ANSYS Workbench III

  فوق لیسانس / مکانیک

رزومه

12

مصطفی ترابی

ANSYS Workbench III

 

 

 

دوره دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

محمدرضا طاهری

ANSYS Workbench III

 

 

2

وحید بدلی

ANSYS Workbench III

 

 

3

مریم زارعی لمراسکی

ANSYS Workbench III

 

 

4

حامد جوکار

ANSYS Workbench III

 

 

5

علی قاضی

ANSYS Workbench III

 

 

6

مهدیه شاکری

ANSYS Workbench III

 

 

7

حسن کیائی

ANSYS Workbench III

   

8

اسماعیلی

ANSYS Workbench III

 

 

9

علی خلج

ANSYS Workbench III

 

 

10

شایان شریفی

ANSYS Workbench III

 

 

11

صادق علیپور

ANSYS Workbench III