دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

احسان اقازاده جعفرلو

ASME Sec.VIII div.II

 

 

2

احمد کتبی

ASME Sec.VIII div.II

 

 

3

محمدرضا سعادت

ASME Sec.VIII div.II

 

 

4

محسن شفیعی

ASME Sec.VIII div.II

 

 

5

علیرضا بخشنده

ASME Sec.VIII div.II

 

 

6

فرهنگ نصیری

ASME Sec.VIII div.II

 

 

7

فرناز پولادی

ASME Sec.VIII div.II

 

 

8

حمید حقی

ASME Sec.VIII div.II

 

 

9

وحید بدلی

ASME Sec.VIII div.II

 

 

10

داود فضائلی

ASME Sec.VIII div.II

 

 

11

نیما راسخ صالح

ASME Sec.VIII div.II

 

 

12

مصطفی ترابی

ASME Sec.VIII div.II

 

 

13

مسعود اسدی گرمارودی

ASME Sec.VIII div.II

 

 

14

شباب عباسی

ASME Sec.VIII div.II