دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

مهدی باقری

کارگاه تحلیل خستگی

فوق لیسانس

 

2

پوریا عنایت الهی

کارگاه تحلیل خستگی

 

 

3

 علی عارف

کارگاه تحلیل خستگی

فوق لیسانس / مکانیک

 

 

دوره دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

رامبد یحیایی

کارگاه تحلیل خستگی

 

 

2

پوریا جمالی

کارگاه تحلیل خستگی

 

 

3

علی شیوایی

کارگاه تحلیل خستگی

 

 

 

دوره سوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

پویان نامدار

کارگاه تحلیل خستگی

 

 

2

رامین نوبخت

کارگاه تحلیل خستگی