دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان دوره یا کارگاه

مقطع تحصیلی
رشته - گرایش

رزومه

1

رامبد یحیایی

کارگاه Subroutine نویسی

 

 

2

مصطفی محمد آبادی

کارگاه Subroutine نویسی

 

 

3

حامد جوکار

کارگاه Subroutine نویسی

 

 

4

امیر محمودی مطلق

کارگاه Subroutine نویسی

 

 

5

على شيوايى

کارگاه Subroutine نویسی

 

 

6

حسین علیزاده

کارگاه Subroutine نویسی