مقالات  >  دوره آموزشی  >  دوره ی آموزشی  >  دوره طراحی مخازن تحت فشار با ASME Sec. VIII div. ii و NOZZLEPRO

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کدASME Sec. VIII div. ii

و نرم افزارهای ANSYS و NOZZLEPRO

 

 طراحی مخازن تحت فشار

آشنایی با دوره

نظر به اهمیت طراحی بهینه و کاهش هزینه های تولید بخصوص در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و اتمی، کد مختلفی برای طراحی محصولات از دیرباز ایجاد شده اند. از مهمترین این کدها، ASME میباشد که برای طراحی مخازن تحت فشار و بویلرها کاربرد گسترده ای دارد. از مهمترین بخش های این کد، Sec VIII, div ii, Part 5, Design By Analysis است که یکی از جدیدترین مکاتب طراحی بوده و به شدت در حال گسترش میباشد. با استفاده از روش های ارائه شده در این بخش، میتوان با استفاده از دانش آنالیز اجزاء محدود (Finite Element Analysis) و به کمک نرم‌افزارهای تخصصی آن (از قبیل ANSYS) طراحی را در بهینه ترین حالت ممکن به انجام رسانید و قطعات مورد استفاده را بسیار دقیقتر تحلیل نمود.

 

سرفصل ها

 

·         Introduction

v  Introduction to ASME Sec. III & VIII, divisions & subdivisions

v  Scope of  ASME Sec. VIII div. ii code

v  Introduction to  failure modes

v  Introduction to Numerical methods

v  Material properties

v  Loading conditions & load cases (pressure, cyclic loading, wind, etc.)

v  Related annexes & tables

 

طراحی مخازن تحت فشار

 

·         Failure mode # 1: Plastic Collapse

Elastic analysis:

v  Overview

v  Stress classification (Pm, PL, Pb, Q, F)

v  Stress linearization

v  Procedure

v  Ansys example

 

طراحی مخازن تحت فشار

طراحی مخازن تحت فشارطراحی مخازن تحت فشار

 

Limit-Load analysis:

v  Overview

v  Limitations

v  Numerical analysis (elastic-perfectly-plastic material, small displacement theory)

v  Acceptance criteria (global, service)

v  Procedure

v  Ansys example

Elastic-Plastic analysis:

v  Overview

v  Numerical analysis (non-linear geometry, true stress-strain curve)

v  Acceptance criteria (global, service)

v  Procedure

v  Ansys example

 

·         Failure mode # 2: Local Failure

Overview

Elastic analysis:

v  Hydrostatic stress

v  Ansys example (advanced postprocessing: USER DEFINED RESULT)

Elastic-Plastic analysis:

v  Limiting triaxial strain

v  Ansys example (advanced postprocessing: USER DEFINED RESULT)

 

طراحی مخازن تحت فشار 

 

·         Failure mode # 3: Collapse From Buckling

v  Overview of buckling analysis methods & formulations

v  Dead loads vs. live loads

v  Load multipliers & mode shapes

v  Design factors (type a, b, c)

v  Numerical analysis

v  Ansys example

 

طراحی مخازن تحت فشار 

 

 

·         Failure mode # 4: failure from cyclic loading (Fatigue & Ratcheting)

o   Overview

o   Fatigue or ratcheting? What is the difference?

o   Screening criteria for fatigue analysis (cycle counting)

v  Method A

v  Method B

Fatigue Elastic stress analysis:

v  Overview

v  Procedure (fatigue curves, alternating stress)

v  Weld factor

v  Ansys example

Fatigue Elastic-Plastic stress analysis:

v  Overview

v  Hysteresis loop & twice-yield method

v  Weld factor

v  Procedure

v  Ansys example

o   Ratcheting analysis

v  Overview (ratcheting & shakedown)

v  Introduction to thermal ratcheting

 

 طراحی مخازن تحت فشار

 

Ratcheting Elastic analysis:

v  Simplified elastic-plastic analysis

v  Thermal stress ratcheting

v  Progressives distortion

v  Ansys example

 

طراحی مخازن تحت فشار 

 

Ratcheting Elastic-Plastic analysis:

v  Procedure

v  Ansys example

 

o   NOZZLEPRO Finite Element Analysis

o   Nozzle design

o   Saddle design

o   Pipe junction design

 

o   Complementary issues (in the case of extra time)

v  Stress classifications in nozzles

v  Requirements of bolts (design, stress, fatigue)

v  Fatigue of welds

v  Perforated plates

v  Layered shells

v  Fracture mechanics (introduction to API 579, ASME FFS-1)

v  Introduction to ASME Sec. VIII, div. iii

v  Introduction to ASME Sec. III

 

 

پیش نیازها

- الاستیسیته

- ترمو الاستیسیته

- پلاستیسیته

- خستگی و شکست

- آنالیز اجزای محدود و یک نرم افزار مرتبط

 

قابلیت های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

o       پارامترهای مهم در طراحی مخازن

o       معیارهای طراحی و failure مخازن

o       محاسبه load case های وارد به مخزن و اعمال آن ها در نرم افزار ANSYS

o       تسلط بر تجزیه و تحلیل عوامل پنجگانه تخریب مخازن

o       استخراج نتایج دلخواه و نوشتن expression در Ansys برای مقایسه با ASME

o       استفاده از متد طراحی الاستیک، انتخاب و ایجاد SCP و SCL، خطی سازی تنش، دسته بندی تنش های primary و secondary و ...

o       استفاده از متد طراحی پلاستیک، استخراج منحنی تنش کرنش حقیقی، محاسبه کرنش های پلاستیک و ...

o       آشنایی با پدیده ناپایدار کمانش (buckling) و فرمولاسیون، تصمیم گیری درباره متدولوژی تحلیل و شبیه سازی آن با کمک FEA

o       استخراج عمر مفید قطعات و اجزای مخزن با استفاده از تحلیل fatigue به دو صورت الاستیک و پلاستیک تحت بارگذاری سیکلی

o       بررسی امکان ایجاد تخریب انباشته (ratcheting) در اجزای مخزن تحت تاثیر بارهای سیکلی و استخراج منحنی hysteresis

o       استخراج نمودار تنش کرنش سیکلی در مقابل تنش کرنش مونوتونیک

o       تحلیل تنش و طراحی اجزای مختلف با استفاده از NOZZLEPRO

 

مدرس

مهندس مطلق

 

مدت زمان دوره

32 ساعت

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، میتواند در دوره های تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

- دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار COMPRESS

- دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. iii و نرم افزار ANSYS

- دوره آموزشی طراحی تجهیزات با استفاده از بسته تحلیلی PRG شامل NOZZLE.PRO، FE.PIPE و ...

 

پکیج تحویلی به دانش آموختگان

- پرینت بخش­های مورد نیاز از ASME

- فایل های CAD مخازن مورد بررسی

- مراجع مورد نیاز در زمینه stress linearization & classification

 
طراحی مخازن تحت فشارطراحی مخازن تحت فشار

طراحی مخازن تحت فشارطراحی مخازن تحت فشارطراحی مخازن تحت فشار