مقالات  >  دوره آموزشی

دوره آموزشی ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد

(FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service

 

دوره آموزشی ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد (FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service 

 

آشنایی با دوره

سطوح مختلف كنترل كيفيت در بهره‌برداري از سازه‌هاي جديد يا در حال استفاده وجود دارد. پايش و پيش‌گويي عملكرد سازه‌ها از ديدگاه وجود عيوب ناشي از ساخت يا در زمان كاركردي آن‌ها سبب شده تا دو استاندارد معتبر API/ASME آمريكا و استاندارد BSI انگلستان بخشي را به ارزيابي عيوب و ترك در سازه‌ها را به خود اختصاص دهند. در هر يك از اين استانداردها بر اساس شكل و ابعاد ترك و نيز بارگذاري امكان تعيين پارامتر معادل ضريب شدت تنش در سازه بدون تحليل مستقيم ترك در نرم افزار ميسر شده است. بطوريكه ارزيابي رشد ترك تا شكست در بازديدهاي دوره‌اي با تعيين توزيع تنش در محل وقوع ترك به صورت بسيار ساده و طبقه بندی شده ميسر است. از اين رو می توان با استفاده از مدل سازي تنش در نرم‌افزارهای تخصصی مانند ANSYS و استفاده از روابط و ضوابط جاري در هر استاندارد ترك را بدون مدلسازي در نرم‌افزار (كه كاری بسيار سخت‌تر از تعيين تنش است) را تحليل نمود. در اين دوره به بررسي و رويه‌ طراحي مبتني بر مكانيك شكست و تركيب با نرم افزار ANSYS در قالب Design By Analysis پرداخته مي‌شود.

 

 ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد (FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service

سرفصل‌ها

Assessment of Crack-Like Flaws

·         Introduction

Ø Applicability and Limitations of the Procedure

Ø Data Requirements

Ø Assessment Techniques and Acceptance Criteria

Ø Remaining Life Assessment

 Examples
 

 ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد (FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service

·         Compendium of Stress intensity Factors (SIF) solutions

Ø Stress Analysis

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Plates

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Cylinders

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Elbows and Pipe Bends

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Nozzles and Piping Tees

Ø Stress Intensity Factor Solutions For Ring-Stiffened Cylinders

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Round Bars and Bolts

Ø Stress Intensity Factor Solutions for Cracks at Fillet Welds

Ø Examples

 

 ارزیابی عیوب و ترک در سازه ها با استفاده از کد (FFS) API 579 / ASME Fitness-For-Service

مدت زمان دوره

16 ساعت (2 جلسه 8 ساعته)

 

مدرس

دکتر نبوی

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می‌تواند در دوره تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

·         تحلیل مكانيك شكست با استفاده از ANSYS

 

 


 دوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks

آشنایی با دوره

یکی از مهمترین بخش ها در طراحی قطعات و مجموعه های صنعتی، مدل سازی سه بعدی آن ها می باشد که ابتدایی ترین گام طراحی به حساب می آید. مدل سازی سه بعدی این امکان را به طراحان می دهد تا قبل از ساخته شدن مجموعه ها، در یک محیط مجازی آن را بررسی و نسبت به رفع ایرادها و بهینه سازی اقدام کنند. در این میان نرم افزار SolidWorks از محبوبترین و پرکاربردترین این نرم افزارها در صنعت می باشد که ماژول های مختلف آن همه گونه ابزاری را برای نیل به طراحی دقیق در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

سرفصل ها

مقدمه ای بر قابلیت های نرم افزار SolidWorks

 

ماژول sketch برای ترسیم المان ها و ترسیمات دو بعدی

ایجاد ترسیمات اولیه

ویرایش ترسیمات

ایجاد قیود هندسی و ابعادی و نحوه مقید سازی ترسیمات

 

دوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks

 

ماژول features جهت ایجاد احجام تو پر

ایجاد احجام اولیه (extrude, revolve, sweep, loft)

ایجاد انواع hole و thread

ایجاد feature های ثانویه (shell, rib, draft, etc.)

ایجاد المان های مرجع (نقطه، خط و صفحه) و curve

تخصیص متریال به قطعه

اندازه گیری پارامترهای مکانیکی (جرم، حجم، مرکز ثقل، ممان اینرسی و ...)

 

دوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks

ماژول assembly برای مونتاژ قطعات و طراحی مجموعه ها

ایجاد مجموعه مونتاژ به روش top-down design

فراخوانی قطعات به محیط مونتاژ

ایجاد قیود مونتاژی بین قطعات

استخراج پارامترهای مجموعه مونتاژ

بررسی مونتاژ از حیث برخورد و ...

ایجاد مجموعه های مونتاژ به روش top-down

مفهوم design-in-content

استفاده از external referenceدوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks
دوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks

دوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks

ماژول drawing و ایجاد نقشه های استاندارد

تعریف استاندارد نقشه

ایجاد نماهای اصلی

ایجاد نماهای جانبی (برش، نیم برش و ...)

اندازه و تلرانس گذاری

ایجاد frame & title block

ایجاد لیست قطعات (B.O.M.)

 

دوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks

ماژول sheetmetal برای ایجاد ورقکاری از طریق خمکاری و فرمینگ

مقدمات و آشنایی با تئوری ورقکاری

ایجاد ورق پایه

ایجاد انواع flange و bend

ایجاد انواع سوراخکاری

ایجاد انواع form و stamping

محاسبه نمای گسترده ورق

 

 

دوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks

ماژول solidworks Simulation برای تحلیل­ تنش مبتنی بر Finite Element Method

مقدمه ای بر تئوری اجزای محدود

انتقال هندسه به محیط simulation

متریال و انتخاب ماده

تولید شبکه محاسباتی

اعمال شرایط مرزی متنوع (از قبیل تعریف بارگذاری و تکیه گاه ها)

تنظیمات حلگر

استخراج و تفسیر نتایج

تصحیح هندسه و متریال در عدم ارضای شرایط طراحی

 

دوره آموزشی طراحی هندسی و تحلیل تنش با نرم افزار SolidWorks

 

پیش نیازها

آشنایی با نقشه کشی صنعتی

 

قابلیت­های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

ایجاد انواع ترسیمات و sketch ها

درک و تفکیک feature های ایجاد کننده قطعات

طراحی انواع احجام solid و feature های مربوطه

اختصاص ماده، رنگ و دیگر خواص مکانیکی به قطعات

اندازه گیری جرم، حجم و ...

تصمیم گیری درباره روند مونتاژ قطعات و انتخاب استراتژی مناسب

مونتاژ قطعات و مجموعه های صنعتی، رفع عیوب و بررسی تداخل بین قطعات

استخراج نقشه های صنعتی و طبق استانداردهای مورد نیاز

انجام محاسبات اولیه ورقکاری

مدلسازی سه بعدی ورقکاری و ایجاد خم و فرم مورد نیاز

انجام تحلیل های اجزای محدود درون محیط نرم افزار، بررسی نتایج و انجام اصلاحات مورد نیاز روی مدل

 

مدرس

مهندس مطلق

 

مدت زمان دوره

40 ساعت (10 جلسه 4 ساعته)

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می تواند در دوره های تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

دوره آموزشی طراحی مکانیکال با نرم افزار SolidWorks پیشرفته

 

پکیج تحویلی به دانش آموختگان

نرم افزار solidworks 2017

جزوه کلاسی شامل شرح درس و تمرینات کاربردی

تقویم دوره های پیش رو

 

آموزش ANSYS Workbench، انجام پروژه های صنعتی شبیه سازی و تحلیل، آموزش ANSYS Fluent، آموزش ANSYS CFX