خدمات مهندسی پروژه های انجام شده  >  تحلیل بیومکانیک  >  دوره آموزشی  >  دوره ی آموزشی  >  دوره طراحی مخازن تحت فشار با کد ASME Sec. VIII div. i و PVElite

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. I و نرم افزار PVElite

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

 

آشنایی با دوره

یکی از مهمترین تجهیزاتی که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و اتمی مورد استفاده بسیار قرار میگیرد، مخازنی است که باید  فشارهای بسیار بیشتر از اتمسفر را تحمل کنند. شناخت استانداردهای طراحی، انتخاب مواد، محاسبات مهندسی، پارامترهای مهم طراحی، آشنایی با اجزای مختلف مخازن و تهیه اسناد و مدارک طراحی از اهم مواردی است که مهندسین مشغول به کار در این حوزه باید به آن مسلط باشند. دوره حاضر با این هدف تدوین شده است تا علاوه بر ارضای موارد فوق، دید صنعتی و علمی مناسبی را برای دانش آموختگان فراهم آورد.

 

سرفصل ها

معرفي مخازن تحت فشار 2 ساعت

دسته بندی انواع مخازن و کاربردها

معرفی تئوری های تحلیل و طراحی مخازن

معرفی مودهای failure مخازن

معرفي کد ها و استانداردهای مورد استفاده در طراحی

معرفی allowable stress، MAWP، MDMT، فشار و دمای کاری، فشار و دمای طراحی و ...

ورود به کد ASME Sec. VIII div. i و مرور بندهای مهم از UG، UW، UCS و ...

معرفي المانهاي اصلي، فرعي و انواع attachment در مخازن

مقدمه ای بر انتخاب متریال مورد استفاده در مخازن و پارامترهای مهم آن

 

طراحي shell كروی و استوانه ­ای 3 ساعت

محاسبه حداقل ضخامت مورد نياز تحت فشار داخلی

اصلاح ضخامت تحت فشار خارجی

استفاده از stiffener ring تحت فشار خارجی و طراحی مقطع مورد نیاز

طراحی cone و transition

انواع و محاسبات اتصالات جوشی

 

طراحي انواع head و محاسبات مربوطه 3 ساعت

Ellipsoidal

Spherical

Torispherical

Hemispherical

Flat

محاسبات اتصالات جوشی

اثرات ایجاد discontinuity

 

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite 

 

طراحی انواع support و محاسبات مربوطه 8 ساعت

Saddle و بخش های مربوطه

Skirt همراه با base ring و opening

Leg و اتصالات مرتبط

Lug و بخش های مختلف آن

مقدمه ای بر WRC و نحوه محاسبات تنش در آن

محاسبات مربوط به anchor bolt و اتصال به زمین

 

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite 

 

محاسبات مربوط به wind و seismic 3 ساعت

بررسی کدهای پر کاربرد و پارامترهای دخیل در محاسبات هر یک

تعریف پارامترهای باد محاسبات و نیرو / ممان ناشی از آن

تعریف پارامترهای زلزله و محاسبات نیرو / ممان ناشی از آن

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

طراحی اتصالات (attachment) در مخازن 4 ساعت

Insulation & fireproofing

Lining & cladding

Tray

Fluid

Weight

Force & moment

Ladder & platform

Packing

 

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

طراحي انواع opening از قبیل nozzle و manhole و طریقه تقویت آن ها 6 ساعت

محاسبات ضخامت

نحوه اتصالات

انواع flange و gasket

نکات مهم در استفاده از pipe و plate

محاسبات reinforcing pad

محاسبات WRC

ایجاد sump

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

طراحی component های مختلف در ماژول CodeCalc 3 ساعت

Flange

Appendix Y flange

Rectangular vessel

WRC-107 & 297

 

 دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

 

لازم به ذکر است که در تمامی موارد فوق مباحث تئوری همراه با کاربری نرم افزار PVElite بصورت همزمان و همراه با انجام تمرین بر مبنای متد Learn By Practice مطرح خواهد شد.

 

پیش نیازها

استاتیک

مقاومت مصالح

 

قابلیت های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

شناخت کلی مخازن و اجزای مختلف آن

پارامترهای مهم در طراحی هر بخش

معیارهای طراحی و failure مخازن

انجام محاسبات تمام اجزای مخزن با جزئیات کامل توسط نرم افزار

تسلط به دستوراتنرم افزار PVElite و روند کلی کار با آن

تفسیر نتایج و گزارش خروجی نرم افزار و بر طرف نمودن ایرادات طراحی

آشنایی با کد طراحی div i و نحوه مراجعه به قسمت های مختلف آن

فراگیری کار با مراجع و هندبوک های اصلی طراحی مخازن

 

مدرس

مهندس مطلق

 

مدت زمان دوره

32 ساعت (4 جلسه 8 ساعته)

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، میتواند در دوره های تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار COMPRESS

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. ii و نرم افزار ANSYS

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. iii و نرم افزار ANSYS

دوره آموزشی طراحی تجهیزات با استفاده از بسته تحلیلی PRG شامل NOZZLE.PRO، FE.PIPE و ...

 

پکیج تحویلی به دانش آموختگان

جزوه کلاسی اختصاصی شامل شرح کد، نکات و تمرینات کاربردی

نرم افزار PVElite 2015

نرم افزار CodeCalc 2015

استانداردهای مورد استفاده از قبیل ASME، Example Problem Manual و WRC

کتب مرجع طراحی مخازن همانند Moss، Megyesy، Bednar و ...

 
دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVEliteدوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite

دوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVEliteدوره آموزشی طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME Sec. VIII div. i و نرم افزار PVElite