خدمات مهندسی پروژه های انجام شده  >  تحلیل تنش و ارتعاشات سازه ها

 

تحلیل ارتعاشات، کمانش و تلاطم در مخازن نفتی و بررسی تاثیر جداساز لرزه ای

مخازن نفتی حاوی سیال رفتار پیچیده‌ای در مقابل زمین‌لرزه دارند. تلاطم سطحی و ضربات سیال به بدنه، ممکن است منجر به کمانش مخزن و فرو شکست آن شود. یکی از روش‌های کنترل رفتار لرزه‌ای این مخازن، استفاده از جداسازهای لرزه‌ای است که مانند فنر و میراگری بین مخزن و پی قرار می‌گیرند.

در این تحلیل، یک مخزن نفتی شبیه‌سازی شده و تحت بار زلزله مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس تغییر رفتار مخزن در اثر اعمال جداساز لرزه‌ای بررسی شده است. نتایج نشان‌دهنده افزایش ارتفاع تلاطم سیال و کاهش تنش‌های ایجاد شده در مخزن می‌باشد.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical، Storage Tank, Seismic Isolator, FSI، Sloshing, Buckling

مخازن نفتی، کمانش، تلاطم سیال، اندرکنش سازه و سیال، جداساز لرزه‌ای

ANSYS Workbench Mechanical، Storage Tank, Seismic Isolator, FSI، Sloshing, Buckling

 

ANSYS Workbench Mechanical, Buckling, ANSYS ACP

کمانش پوسته مخروط ناقص

در این تحلیل، سازه‌ای مخروطی شکل از جنس کامپوزیت که متشکل از لایه‌های کربن-اپوکسی با هسته مرکزی از جنس PVC می‌باشد و تحت بارگذاری‌های مختلف قرار دارد، مورد تحلیل کمانش قرار گرفته است..

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Buckling, ANSYS ACP

تحلیل کمانش، پوسته مخروطی کامپوزیتی

 

بررسی اثر اصطکاک سطوح تماس بر میزان اتلاف گشتاور در چرخ‌دنده‌ها

چرخ‌دنده‌های ساده برای انتقال حرکت از یک میل محور به میل محور موازی با آن بکار می‌روند و دنده‌های آن‌ها با محورشان موازی است. در این پروژه اتلاف انتقال گشتاور ناشی از اصطکاک بین سطوح دنده‌های در حال تماس دو چرخ‌دنده ساده یا صاف(Spur Gear) که مشخصات فیزیکی مشابه دارند، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Spur Gear Power Loss, Tooth Friction

تحلیل چرخدنده ساده، اتلاف گشتاور، اصطکاک دندانه‌های چرخدنده

ANSYS Workbench Mechanical, Spur Gear Power Loss, Tooth Friction

 

Motorcycle Hub, Wheel Modeling, ANSYS Workbench Mechanical، Structural Analysis

تحلیل سازه ای توپی چرخ موتورسیکلت

توپی چرخ موتورسیکلت یکی از قطعات مهم موتورسیکلت می باشد که وظیفه انتقال گشتاور از موتور به چرخ و همچنین انتقال نیروهای بدنه به پره‌ها را بر عهده دارد. در این تحلیل، یک نمونه توپی، تحت بار گشتاور پیچشی و ... مورد تحلیل قرار گرفته است و نقاط بحرانی تنش جهت بهینه‌سازی طراحی بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

Motorcycle Hub, Wheel Modeling, ANSYS Workbench Mechanical، Structural Analysis

توپی موتورسیکلت، تحلیل سازه‌ای

 

تحلیل دینامیک غیرخطی بلبرینگ Ball Bearing

در این تحلیل تنش وارد به بلبرینگ تحت دوران رینگ داخلی بررسی شده است. در شبیه‌سازی این مدل از تماس غیرخطی بین ساچمه ها و رینگ داخلی و رینگ بیرونی استفاده شده است. با استفاده از این تحلیل می توان تغییر شکل رینگ ها را تحت تلورانس های مختلف جازنی پیش‌ بینی نمود و همچنین اثر تغییر سرعت دوران بر تنش‌های ایجاد شده را بررسی کرد..

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical ، Transient Analysis، Nonlinear Contact، Ball Bearing

تحلیل دینامیک غیر خطی، تماس غیر خطی، بلبرینگ

ANSYS Workbench Mechanical ، Transient Analysis، Nonlinear Contact، Ball Bearing

 

Flat Belt, Vibration Analysis, Modal Analysis ,ANSYS Workbench Mechanical

تحلیل ارتعاشی و سازه ای تسمه انتقال قدرت Power Transmission Flat Belt Vibration

یکی از پرکاربردترین روش‌های انتقال قدرت در صنعت استفاده از تسمه و پولی است. تسمه، برای کارکرد بهینه باید به خوبی کشیده شود که هم روی پولی سر نخورد و هم از ارتعاشات (شلاق زدن) آن جلوگیری شود. در این تحلیل با شبیه‌سازی شرایط واقعی کارکرد تسمه، ارتعاشات آن با اعمال شرایط پیش‌تنیدگی و نیز فنریت تکیه‌گاه پولی، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نتایج تحلیل با نتایج تحلیل تئوری مقالات معتبر در این زمینه مقایسه شده است.

کلمات کلیدی:

Flat Belt, Vibration Analysis, Modal Analysis ,ANSYS Workbench Mechanical

تحلیل مودال، تحلیل تسمه-پولی

 

تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری میز فرزکاری CNC

با توجه به اینکه مهم‌ترین علت استفاده از ماشین‌های CNC (Computer Numerical Control) عملکرد دقیق آن می باشد، جلوگیری از ارتعاشات بدنه آن و ابزار تأثیر بسزایی در عملکرد آن خواهد داشت. یکی از عوامل عدم دقت در هنگام عملکرد این ماشین آلات، ارتعاشات ناشی از تماس ابزار با قطعه کاری می‌باشد. در این تحلیل فرکانس های طبیعی سازه و ارتعاشات آن تحت نیروهای ابزار مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین اثر طراحی های مختلف بدنه و کلگی در ارتعاشات سیستم مورد بررسی قرار گرفته است تا طرح بهینه بدست آید.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical،Modal Analysis ، CNC Frame، Harmonic Analysis

تحلیل مودال، تحلیل هارمونیک، تحلیل دستگاه CNC

ANSYS Workbench Mechanical،Modal Analysis ، CNC Frame، Harmonic Analysis

 

ANSYS Workbench Mechanical، Modal Analysis, Transient Structural Analysis

تحلیل ارتعاشی شفت دوار تحت نیروهای خارج از مرکز

عامل اصلی ارتعاشات ماشین آلات دوار، شفت می‌باشد. به دلیل تلرانس‌های ساخت، لقی بیرینگ و مسائل دیگر، بوجود آمدن نیروهای خارج از مرکز در اثر ناهم محوری و جرم خارج از مرکز بسیار رایج است. اما اگر مقدار این نیروهای خارج از مرکز از حد مجاز بیشتر باشد، باعث بوجود آمدن ارتعاشات شدید در سیستم دورانی می شود. در این پروژه، با تعریف شرایط مختلف ناهم‌محوری، نامیزانی و... ، فرکانس و دامنه ارتعاشات سیستم مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical، Modal Analysis, Transient Structural Analysis

تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری، شفت دوار، تحلیل مودال، تحلیل دینامیک گذرا

 

تحليل رشد ترک سد تحت اثر زمين‌لرزه

در این تحلیل اثر وجود ترک در پایه سد در هنگام زلزله و نحوه رشد آن، با در نظر گرفتن تلاطم دریاچه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر نفوذ آب به درون ترک و محبوس شدن آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

Dam, Base Crack، Seismic Loading, Mechanical APDL

سد، زلزله، تلاطم، رشد ترک پایه، نرم‌افزار انسیس

Dam, Base Crack، Seismic Loading, Mechanical APDL

 

ANSYS Workbench Mechanical، ، Transient Analysis, Composite modeling ، Charpy Impact Test

تحلیل انرژی شکست  نمونه کامپوزیت ساندویچ پنل در تست ضربه Charpy Impact Test

امروزه جهت کاهش هزینه های تولید و در ضمن سبک سازی قطعات، استفاده از کامپوزیت‌ها رو به گسترش است. ساندویچ پنل‌ها نیز با ساختار نسبتا ساده، مقاومت قابل توجهی در مقابل بارگذاری‌های خمشی و ... دارند. برای تعیین انرژی شکست مواد از آزمون ضربه چارپی استفاده می‌شود. در این تحلیل، آزمون ضربه چارپی در نرم‌افزار مدل‌سازی شده و انرژی شکست کامپوزیت متشکل از لایه‌های کربن-اپوکسی  هسته مرکزی فوم تحت بار ضربه بررسی شده است. همچنین نتایج شبیه‌سازی با نتایج آزمون عملی مقایسه شده است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical، ، Transient Analysis, Composite modeling ، Charpy Impact Test

مدل‌سازی آزمون ضربه چارپی، کامپوزیت، ساندویچ پنل

 

تحلیل سازه ای و ارتعاشی برج 45 متری پتروشیمی

این سازه تحت بارگذاری باد و زلزله مورد تحلیل قرار گرفته است. بارگذاری مورد نظر مطابق آیین نامه 2800 ایران تعیین شده است. مقاومت و پایداری برج برای نصب تجهیزات و تعمیرات برج‌های پتروشیمی، نیروی زلزله، باد و کمانش مورد بررسی قرار گرفت. این تحلیل‌ها در قالب تحلیل‌هایResponse-Spectrum ،Modal ،Static Structural و Linear Buckling انجام گرفت. همچنین اعضایی از سازه که تحت فشار قرار می¬گیرند، مورد تحلیل کمانش قرار گرفته‌اند. اتصالات و نقاط بحرانی نیز با استفاده از تکنیک Sub-Modeling بطور جزئی تر تحلیل شده‌اند. در نهایت سازه بهینه‌سازی شده و کاهش عمده‌ای در وزن آن ایجاد شد.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical، Tower, Sub-Modeling, Seismic Loading, Modal Analysis، Response Spectrum ، Linear Buckling

تحلیل سازه‌ای برج، تحلیل زلزله، باد، کمانش، بهینه سازی، نرم‌افزار انسیس

ANSYS Workbench Mechanical، Tower, Sub-Modeling, Seismic Loading, Modal Analysis، Response Spectrum ، Linear Buckling

 

ANSYS Workbench Mechanical, Buckling, BRB

تحلیل بادبند مقاوم در برابر کمانش

در این پروژه، رفتار BRB در مقابل بارهای متناوب مانند زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. سازه BRB از یک هسته فولادی که اطراف آن با بتن پوشانده شده است، تشکیل شده است. ساختار این نوع باربند باعث می‌شود که در هنگام فشار سازه دچار کمانش نشود.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Buckling, BRB

تحلیل کمانش، بادبندهای مقاوم در برابر کمانش

 

تحلیل استحکام دیواره بتنی مسلح شده با لایه های پلیمر تقویت شده Fiber Reinforced Polymer (FRP)

در سال‌های اخیر، ورق‌های FRP (پلیمر تقویت شده با الیاف) به سبب نسبت مقاومت به وزن بالا، مقاومت در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی، مقاومت در برابر خستگی ناشی از بارگذاری و همچنین نصب سریع جهت امر بهسازی و ترمیم سازه‌ها به ویژه سازه‌های بتنی به شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این تحلیل تاثیر تقویت دیواره‌های بتنی و آجری با لایه‌های پلیمری FRP مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شکست دیواره و رشد ترک به صورت Smeared Crack بررسی شده است.

کلمات کلیدی:

Mechanical APDL، Fiber Reinforced Polymer (FRP)، Concrete Fracture, Smeared Crack

دیوار بتنی تقویت شده با لایه‌های فیبری پلیمری، تحلیل شکست

Mechanical APDL، Fiber Reinforced Polymer (FRP)، Concrete Fracture, Smeared Crack

 

ANSYS Workbench Mechanical ،  Structural Analysis

تحلیل سازه ای غیرخطی سازه حمل مکانیزه بار

در این تحلیل، استحکام سازه فلزی حمل مکانیزه بار تحت وزن خود و بار در شرایط مختلف عملکرد، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical ،  Structural Analysis

تحلیل سازه حمل مکانیزه بار، تحلیل فریم فلزی تحت اثر وزن

 

تحلیل سازه ای چارچوبه کانتینر حمل بار

کانتینر حمل بار تحت بارگذاری‌های متنوعی در هنگام حمل با جرثقیل، خودرو و... قرار می‌گیرد و می‌بایست برای تحمل شرایط گوناگون، استحکام کافی داشته باشد. در این تحلیل، چارچوبه کانتینر در شرایط مختلف حمل قرار گرفته و تنش و جابجایی نقاط مختلف آن بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

Container, ANSYS Workbench،Mechanical، Structural Analysis

تحلیل سازه‌ای کانتینر، نرم‌افزار انسیس

Container, ANSYS Workbench،Mechanical، Structural Analysis