خدمات مهندسی پروژه های انجام شده  >  تحلیل تنش و ارتعاشات سازه ها

 

Car Hinge, ANSYS Workbench Mechanical، Structural Analysis

تحلیل سازه ای لولای درب خودرو

طراحی نامناسب لولای خودرو منجر به ساییدگی یا لهیدگی اجزا آن در حین کارکرد، افتادگی درب خودرو و ایجاد مشکلاتی در بسته شدن آن می‌شود. لذا می‌بایست استحکام اجزا به دقت بررسی شده و در نهایت آزمون تکرار باز و بست شدن آن انجام گیرد. در این پروژه استحکام سازه‌ای و خیز چند نمونه لولای درب خودرو و همچنین لهیدگی بوش به کار رفته در این نمونه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در نهایت با مشخص شدن وضعیت این اجزا اصلاحاتی برای بهینه‌سازی نمونه‌ها انجام شد.

کلمات کلیدی:

Car Hinge, ANSYS Workbench Mechanical، Structural Analysis

تحلیل سازه‌ای، لولای درب، خودرو، نرم‌افزار انسیس

 

تحلیل دینامیک ضربه سپر خودرو  Automotive Bumpers

در این تحلیل سپر خودرو با جنس کامپوزیت، در اثر برخورد با یک دیوار مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از این تحلیل علاوه بر تعیین تغییر شکل سپر تحت ضربه ناگهانی، تنش در نقاط مختلف بدست آمده و می توان بر اساس آن طراحی را بهینه نمود.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical ، Transient Analysis، Automotive Bumper

تحلیل دینامیک، تحلیل برخورد سپر خودرو

ANSYS Workbench Mechanical ، Transient Analysis، Automotive Bumper

 

 Mechanical APDL، Spherical Vessel، seismic force،

تحلیل سازه ای مخزن کروی (Spherical Vessel)

مخازن کروی کاربرد زیادی در صنایع مختلف، به ویژه پتروشیمی دارند و بدلیل شکل کروی می‌توانند فشارهای بالایی را تحمل کنند. در این تحلیل، یک مخزن کروی تحت فشار داخلی، وزن، باد و زلزله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

Mechanical APDL، Spherical Vessel، seismic force

تحلیل سازه‌ای مخزن کروی، مخزن تحت فشار داخلی، باد و زلزله

 

مدل سازی مخزن FGM  ـ Functionally Graded Material

مواد FGM یا مواد تابعی، ترکیبی متشکل از دو و یا چند ماده می‌باشند که به واسطه تغییر تدریجی ترکیبات آن‌ها در یک راستای مشخص، رفتار مکانیکی ویژه‌ای دارند. در این پروژه مقاومت مخزنی که برای ساخت آن از تکنولوژی FGM استفاده شده است، تحت اثر فشار داخلی بررسی شده است.

کلمات کلیدی:

Mechanical APDL، Functionally Graded Material، FGM

تحلیل سازه ای مخزن متشکل از مواد تابعی

Mechanical APDL، Functionally Graded Material، FGM

 

Mechanical APDL، Roller Compacted Concrete (RCC)، Dam، Crack Modeling

تحليل گرمایی سدهای بتنی غلتکی (Roller Compacted Concrete (RCC))

حرارت ایجاد شده در اثر فرآیندهای شیمیایی در هنگام سفت شدن بتن، ممکن است منجر به ایجاد ترک در بدنه سد گردد. لذا تحلیل حرارتی سد در حین ساخت، اهمیت بسزایی دارد.

در این پروژه، تنش‌های گرمایی ایجاد شده در بدنه سد، در حین ساخت، توسط نرم‌افزار ANSYS مورد تحلیل قرار گرفته است. از نتایج بدست آمده برای برآورد حداکثر سرعت بتن‌ریزی برای جلوگیری از ایجاد ترک در دیواره سد مورد استفاده قرار می­گیرد.

کلمات کلیدی:

Mechanical APDL، Roller Compacted Concrete (RCC)، Dam، Crack Modeling

تحلیل سرعت بتن‌ریزی در سد، ترک در دیواره سد

 

تحلیل اندرکنش شمع و خاک در سازه‌ها

در این پروژه، نمونه‌هایی از پی عمیق با در نظر گرفتن مشخصات هندسی شمع، نوع خاک اطراف، میزان تراکم خاک، تراز سطح آب زیرزمینی، لایه‌بندی خاک و مشخصات مرزهای مدل، در محیط نرم‌افزار ANSYS شبیه‌سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل‌سازی خواص خاک با استفاده از تئوری Drucker Prager انجام شده است و مرزهای بی‌نهایت، معادل‌سازی شده‌اند.

کلمات کلیدی:

Mechanical APDL، Pile-Soil، Drucker-Prager

اندركنش خاک-سازه، شمع، نرم‌افزار انسیس

Mechanical APDL، Pile-Soil، Drucker-Prager اندركنش خاک-سازه، شمع، نرم‌افزار انسیس

 

orkbench،Mechanical APDL، Composite، Layerwise Theory، Classical Laminate Plate Theory  (CLPT)  تحلیل مخزن، مقایسه تئوری‌های تنش برشی

شبیه‌سازی و ارزیابی تئوری‌های توزیع تنش یک قطاع کامپوزیت (Composite Laminate Stress Analysis)

تاکنون نظریه‌های مختلفی برای تخمین تنش برشی در امتداد ضخامت پوسته‌های کامپوزیت ارائه شده است. در پوسته‌های استوانه ای، در صورتی که ضخامت استوانه نسبت به شعاع آن اندک باشد، روابط ساده تئوری به خوبی توزیع تنش را پیش‌بینی می‌کند. ولی با افزایش ضخامت، تئوری‌های پیچیده‌تری ارائه شده است. با استفاده از نرم‌افزار ANSYS و روش اجزاء محدود می‌توان دقت توزیع تنش را تا حد مطلوبی افزایش داد و دقت تئوری‌های ارائه شده را بررسی کرد.  در این پروژه کامپوزیت شبیه‌سازی شده و توزیع تنش برشی و عمودی در نقاط مختلف ضخامت بدست آمده و نتایج با روابط تئوری مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان‌دهنده انطباق تئوری Layerwise Laminate (مطابق مقاله مرجع) با تحلیل المان محدود است.

کلمات کلیدی:


ANSYS Workbench،Mechanical APDL، Composite، Layerwise Theory، Classical Laminate Plate Theory  (CLPT)

تحلیل مخزن، مقایسه تئوری‌های تنش برشی

 

تحلیل ديوارهاي سبك فولادي سرد نورد شده تحت بارهاي جانبي

مقاطع سبك فولادي سرد نورد شده، LSF، به علت داشتن مزايايي نظير وزن سبك، سهولت ساخت و نصب،كاهش زمان و هزينه مونتاژ، بسيار مورد توجه قرار دارند. در این پروژه به مدل‌سازي اجزاي محدود و تحليل غيرخطي ديوارهاي LSF داراي مهاربند ضربدري تسمه‌اي در نرم‌افزار ANSYS، تحت اثر بار جانبي يكنواخت و متناوب پرداخته شده است و در نهایت رفتار هیسترزیس آن بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical، LSF،  Hysteresis Loop

مقاطع فولادي سرد نورد شده، مهاربند تسمه‌اي قطري، بارگذاري سيكليك و يكنواخت

ANSYS Workbench Mechanical، LSF،  Hysteresis Loop مقاطع فولادي سرد نورد شده، مهاربند تسمه‌اي قطري، بارگذاري سيكليك و يكنواخت

 

Fixture، Structural Analysis, ANSYS Workbench Mechanical تحلیل سازه‌ای فیکسچر

فیکسچر ویژه جوشکاری ورق

جوشکاری ورق‌ها یکی از فرآیندهای رایج در صنعت مونتاژ می‌باشد. در این صنایع برای افزایش سرعت و کیفیت فرآیند جوشکاری معمولا از فیکسچر (fixture) استفاده می‌شود. در این پروژه یک نمونه فیکسچر که در فرآیند جوشکاری ورق به کار گرفته می‌شود مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

، Fixture، Structural Analysis, ANSYS Workbench Mechanical

تحلیل سازه‌ای فیکسچر

 

طراحی و تحليل مخزن مخروطی دوجداره پرفشار (تا bar 15000) جهت اكستروژن هيدرواستاتيك با استفاده از Autofrettage

در اكستروژن هیدرواستاتیك به جای اعمال فشار مستقیم به قطعه كاری، اعمال مایع بسیار پرفشار در اطراف قطعه كاری موجب رانش آن از میان قالب و شكل‌دهی آن می‌شود. این روش مزایای زیادی از جمله افزایش شكل‌پذیری قطعه، امكان دستیابی به نسبت‌های اكستروژن بالا، كاهش عیوب سطحی محصول، یكنواختی دانه‌بندی، عدم امكان كمانش قطعه و... دارد. مهمترین گلوگاه این تكنولوژی، مطابق گزارش‌های موجود، طراحی محفظه پرفشار است.

در این پروژه، محفظه‌ بسیار پرفشار(تا 15000 بار) جهت استفاده در دستگاه اكستروژن هیدرواستاتیك طراحی و تحلیل شده و نتایج روش عددی با روش تحلیلی مورد مقایسه قرار گرفته است. پارامترهای موثر در طراحی این گونه محفظه‌ها نیز برای دستیابی به طرح بهینه تحلیل شده است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical، Hydrostatic Extrusion, Conical multilayered vessel

مخزن پرفشار، مخزن دولایه مخروطی، اکستروژن هیدرواستاتیک

ANSYS Workbench Mechanical، Hydrostatic Extrusion, Conical multilayered vessel مخزن پرفشار، مخزن دولایه مخروطی، اکستروژن هیدرواستاتیک

 

ANSYS Workbench، Mechanical، Nafyon layers, Fuel-Cell Modeling پیل سوختی، لایه‌های نافیون

تحلیل سازه ای غیرخطی پیل سوختی غشا پلیمری (Fuel-Cell Nafyon Membranes)

پیل سوختی یک مبدل انرژی شیمیایی به الکتریکی است. در پیل‌های سوختی هر سلول از آند، کاتد و الکترولیت تشکیل شده است. غشای پلیمری نافیون جزو اولین دسته از پلیمرهای مصنوعی با خاصیت یونی است. نافیون بخاطر خواص پایدار مکانیکی و حرارتی به عنوان رسانای پروتون بسیار جلب توجه کرده است. اعمال تنش یکنواخت بر روی لایه‌های نافیون بر عملکرد آن تاثیر مستقیم دارد.

در این پروژه لایه‌های نافیون قرار گرفته در میان ورق‌های آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفته و توزیع فشار آن بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench، Mechanical، Nafyon layers, Fuel-Cell Modeling

پیل سوختی، لایه‌های نافیون

 

تحليل كمانش خطی و غیرخطی سازه‌های فضايی پوسته‌ای (Roof Shell)

در این پروژه سازه‌های پوسته‌ای ویژه‌ای به نام Roof Shell که در آن از اتصال بلوک‌های کوچک برای ایجاد یک سقف پوسته‌ای استفاده می‌شود، مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف، تعیین بیشینه دهانه قابل دستیابی با توجه به تحلیل تنش سازه¬ای، تحلیل کمانش خطی و غیرخطی می‌باشد. اشکال متنوعی برای پوسته (استوانه، سهموی، شیروانی و...) مورد تحلیل قرار گرفته و دهانه بیشینه برای هر شکل بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

Mechanical APDL، Roof Shell ، Modular Space Shells، Nonlinear and Linear Buckling

پوسته فضایی، کمانش پوش، کمانش خطی و غیرخطی

Mechanical APDL، Roof Shell ، Modular Space Shells، Nonlinear and Linear Buckling پوسته فضایی، کمانش پوش، کمانش خطی و غیرخطی

 

Elevator، Passenger lifts، Vibration Control for Elevators اجزا تشکیل‌دهنده آسانسور، منابع ارتعاشات و نویز در آسانسور، نحوه کنترل ارتعاشات آسانسور، سیستم‌های دمپینگ آسانسور

بررسی منابع ارتعاشات در آسانسور (Elevator)

آسانسور یکی از بخش های مهم ساختمان در تأمین آسایش و ایمنی افراد است و به همین دلیل مشمول استاندارد اجباری نیز می باشد. یکی از مسائل مهم آسانسور ارتعاشات کابین است که منابع ارتعاشی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

Elevator، Passenger lifts، Vibration Control for Elevators

اجزا تشکیل‌دهنده آسانسور، منابع ارتعاشات و نویز در آسانسور، نحوه کنترل ارتعاشات آسانسور، سیستم‌های دمپینگ آسانسور

 

شناسایی و موقعیت‌یابی عیب تورق در کامپوزیت و تحلیل موجک شکل مدهای مودال

در این تحلیل، ابتدا عیب تورق در نرم‌افزار انسیس مدل‌سازی و تحلیل شد و در ادامه از شکل مد به عنوان سیگنال در نرم‌افزار متلب تبدیل موجک گرفته شد.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Modal Analysis, Composite

آنالیز مودال، عیب تورق در کامپوزیت، تبدیل موجک

ANSYS Workbench Mechanical, Modal Analysis, Composite, آنالیز مودال، عیب تورق در کامپوزیت، تبدیل موجک

 

MSG3, Life Extension, Crack modeling, Mechanical APDL، MATLAB، Boeing airplane تمدید عمر، رشد ترک، متلب، انسیس، هواپیمای بویینگ

تحلیل رشد ترک در بدنه هواپیمای بویینگ و پیاده سازی الگوریتم MSG3 برای تمدید عمر کارکرد

برای طراحی قطعات صنعتی از معیارهای مختلفی استفاده می‌شود. در گذشته بیشتر از طراحی با عمر نامحدود استفاده می شد اما اخیرا با توسعه روش‌های تحلیل استحکام، می‌توان عمر یک قطعه را پیش‌بینی نمود و پس از پایان عمر پیش‌بینی شده، با بررسی شرایطی مانند رشد ترک و ...، عمر آن را تمدید کرد. این روش برای قطعات بدنه هواپیما که علیرغم امنیت بالا، می بایست سبک باشند بسیار مناسب است.

هدف از این تحلیل، بررسی میزان رشد یک ترک در محل و راستایی مشخص در یک تقویت‌کننده‌ محیطی بدنه یک هواپیمای جت پهن‌پیکر، تحت طیف بارگذاری مشخص است. بارگذاری مورد نظر شامل طیفی از ارتعاشات اعمالی به هواپیما در شرایط مختلف Taxi، Take off و... می‌باشد. نتایج نشان‌دهنده استحکام کافی قطعه و ضریب اطمینان بالای طراحی اولیه آن بوده است. با استفاده از نتایج بدست آمده، عمر باقی‌مانده قطعه برآورد گردید.

کلمات کلیدی:

MSG3, Life Extension, Crack modeling, Mechanical APDL، MATLAB، Boeing airplane

تمدید عمر، رشد ترک، متلب، انسیس، هواپیمای بویینگ

 

تحلیل استحکام اتصالات لوله‌ها با رویکرد زیر مدل Sub modeling

با استفاده از رویکرد زیر مدل (Submodeling) در نرم‌افزار ANSYS، می‌توان کل سازه را با حجم تحلیل و زمان کمتر شبیه‌سازی نمود و سپس نواحی بحرانی را با جزئیات و دقت بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در این تحلیل جزئیات جوشکاری اتصال بین لوله‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical، Sub modeling، Tube T-joint، Welding

تحلیل زیر مدل، جوش لوله، اتصال T شکل

ANSYS Workbench Mechanical، Sub modeling، Tube T-joint، Welding تحلیل زیر مدل، جوش لوله، اتصال T شکل

 

طراحی و بهینه‌سازی واشر آب‌بند ضدزلزله لوله‌های چدنی

در این پروژه واشر آب‌بند لوله‌های چدنی ضدزلزله انتقال آب طراحی شده و مورد تحلیل و بهینه‌سازی قرار گرفته است. با توجه به پیچیدگی‌ طراحی این گونه واشرها و نبود نمونه اولیه، از قابلیت‌های نرم‌افزار ANSYS برای پیش‌بینی رفتار واشر در حین جازنی و پس از اعمال فشار سیال و بهینه‌سازی آن برای دستیابی به آب‌بندی استفاده شده است. طرح موردنظر، ساخته شده، آزمون‌های لازم را گذرانده و در نمایشگاه صنعت آّب (مهرماه 1395) رونمایی شده است.

کلمات کلیدی:

 

تحلیل تنش رزوه‌های پیچ

توزیع تنش در پیچ‌های معمولی، روی چند رزوه اول پیچ متمرکز می‌باشد که با ایجاد سوراخ‌ داخلی، توزیع تنش در رزوه‌های پیچ به صورت یکنواخت‌تر می‌شود که باعث کاهش تنش بیشینه در آن‌ها می‌شود. هدف از این پروژه، تحلیل تنش در محل رزوه‌های پیچ و ایجاد سوراخ‌هایی در داخل پیچ به منظور افزایش عمر خستگی پیچ می‌باشد.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Static Analysis, Bolt, Thread

تحلیل استاتیک، توزیع تنش در رزوه‌های پیچ

ANSYS Workbench Mechanical, Static Analysis, Bolt, Thread تحلیل استاتیک، توزیع تنش در رزوه‌های پیچ

 

ANSYS Workbench Mechanical, Soil Structure Interaction, Classic Drucker-Prager, Extended Drucker-Prager (EDP) اندرکنش خاک و سازه، مدل دراکر پراگر

شبیه سازی اندرکنش شمع و خاک

در این پروژه جازنی شمع درون خاک و همچنین اعمال نیرو  به شمع بعد از جازنی تحلیل شده و نتایج تحلیل‌های عددی با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین برای مدل‌سازی رفتار خاک از دو مدل Classic Drucker-Prager و Extended Drucker-Prager (EDP) استفاده شد و نقاط ضعف و قوت هر مدل ماده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل‌ها نشان‌دهنده این امر بود که مدل EDP برای مواردی که مقدار کرنش زیاد است (مانند جازنی) رفتار همگرایی بهتری از خود نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Soil Structure Interaction, Classic Drucker-Prager, Extended Drucker-Prager (EDP)

اندرکنش خاک و سازه، مدل دراکر پراگر

 

تحلیل خزش نمونه کامپوزیت

در این پروژه، نمونه کامپوزيتي در محیط نرم افزار ANSYS شبیه‌سازی شده و رفتار خزشی آن تحت شرایط مفروض مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مدل خزش مورد استفاده مدل Norton بوده است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, ANSYS ACP, Creep, Norton

تحلیل استاتیک، خزش، کامپوزیت

ANSYS Workbench Mechanical, ANSYS ACP, Creep, Norton تحلیل استاتیک، خزش، کامپوزیت

 

ANSYS Workbench Mechanical, Vibration Analysis, Crack Detection, Vessel تحلیل ارتعاشی، تشخیص ترک، مخزن تحت فشار،

تحلیل مودال مخزن ترک دار

یکی از روش‌های تشخیص عیوب در مخازن مثل وجود ترک، انجام آنالیز ارتعاشی توسط تحلیل سیگنال‌های ارتعاشی ایجاد شده در اثر ضربه یا تحریک می‌باشد. در این پروژه، اثر وجود و یا عدم وجود ترک بر رفتار ارتعاشی یک نمونه مخزن تحت فشار به منظور تشخیص محل ترک مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Vibration Analysis, Crack Detection, Vessel

تحلیل ارتعاشی، تشخیص ترک، مخزن تحت فشار،

 

تحلیل کمانش لوله

در این پروژه، اثر تقویتی‌های حلقوی نصب شده روی دیواره بیرونی لوله بر رفتار کمانشی مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه این تقویتی‌ها با لوله تماس اصطکاکی دارند، در حین کمانش قابلیت جمع شدن دارند و با افزایش سختی لوله موجب افزایش تحمل بار نیز می‌شوند.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Buckling,

تحلیل کمانش

ANSYS Workbench Mechanical, Buckling, تحلیل کمانش

 

ANSYS Workbench Mechanical, Static Structural, Submarine Pipeline تحلیل استاتیک، تحلیل لوله های انتقال نفت

تحلیل سازه‌ای لوله نفتی قرار گرفته بر بستر خاک

در این تحلیل اثر سختی فوندانسیون بر روی لوله‌های نفتی نصب شده بر بستر دریا مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش‌هایی از این لوله‌ها، شن زیر آن‌ها به دلیل وجود جریان‌های آب، شسته شده و لوله در آن بخش‌ها به‌صورت معلق می‌ماند. این قسمت ها دارای رفتار ارتعاشی بحرانی به دلیل وجود جریان‌های آب می‌باشند. در این تحلیل، قسمتی از لوله معلق بوده و قسمتی نیز روی بستر دریا قرار دارد که برای شبیه‌سازی اثر بستر دریا از فنرهای غیر‌خطی به صورت افقی و عمودی استفاده شده است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Static Structural, Submarine Pipeline

تحلیل استاتیک، تحلیل لوله های انتقال نفت

 

شبیه‌سازی و تحلیل سازه مخزن کامپوزیت

این مخزن دارای شش قطعه بوده که شامل کفی مخزن، طوقه فوقانی، و چهار دیواره جانبی است و دیواره‌ها توسط اتصال پرچ به کفی مخزن و طوقه متصل شده و با یکدیگر به صورت کشویی ارتباط دارند. وضعیت استحکام سازه و تغییرشکل آن حین اعمال وزن سازه، بار درون آن و بار ضربه مورد تحلیل قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, ANSYS ACP

تحلیل استاتیک، مخزن کامپوزیت

ANSYS Workbench Mechanical, ANSYS ACP تحلیل استاتیک، مخزن کامپوزیت

 

ANSYS Workbench Mechanical, Modal Analysis, Electric Motor, Vibration Analysis آنالیز مودال، موتور الکتریکی، عیب‌یابی ارتعاشات

تحلیل مودال موتور الکتریکی

موتورهای الکتریکی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند. در این پروژه، با انجام آنالیز مودال، فرکانس‌ها و شکل مدهای طبیعی یک نمونه موتور الکتریکی که روی یک فیکسچر قرار دارد، به منظور بررسی و عیب‌یابی ارتعاشات ناخواسته سیستم بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

ANSYS Workbench Mechanical, Modal Analysis, Electric Motor, Vibration Analysis

آنالیز مودال، موتور الکتریکی، عیب‌یابی ارتعاشات

 

شبیه‌سازی فرآیند ساخت لوله‌های صنعتی سایز 24 اینچ  به روش UOE و شبیه‌ سازی فرآیند‌های جوشکاری و کاهش تنش‌ های پسماند فرم‌دهی و جوشکاری

در این پروژه، با استفاده از شبیه‌سازی در نرم‌افزار ANSYS Autodyn عوامل موثر بر ساخت و فرمینگ لوله‌های گاز با قطر 24 اینچ بررسی شده و با استفاده از روش‌های پارامتری مقدار نیروی بهینه برای وارد شدن به ورق، برای ایجاد کمترین تنش و تغییر شکل بدون اعوجاج مطالعه شده است. همچنین فرآیندهای پیش‌گرم جوشکاری در تحلیل‌های کوپل ترمومکانیکی در انسیس برای کاهش تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری بررسی شده است.

کلمات کلیدی:

فرمینگ لوله، جوشکاری، تنش پسماند، تحلیل کوپله ترمودینامیکی

Ansys Explicit Dynamics, UOE, Forming pipe, Welding, Residual stress, ANSYS Autodyn

 

 

 

تحلیل خستگی و شکست و خزش پره توربین گازی سولار

توربین‌های گازی سولار و تخمین عمر خزشی پره‌های توربین با استفاده از نمودارهای لارسن میلار در این پروژه بررسی شده‌اند. پره‌های توربین از جنس INCL 728 LC میباشند. این تیغه‌ها تحمل بالایی از لحاظ تحمل تنش‌های مکانیکی و حرارتی دارند و لذا مقدار تنش‌های حرارتی و مکانیکی و عمر خستگی و خزشی آن‌ها محاسبه می‌گردد. در این شبیه‌سازی ابتدا ضرایب خزشی با استفاده از نرم‌افزار متلب با توجه به آلیاژ یافته شده و سپس با توجه به تحلیل خزشی انجام شده، با نمودار لارسن میلار عمرخزشی تیغه بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

خستگی، عمر خزشی، توربین سولار، نمودار لارسن میلار

Ansys CFX, creep, fatigue, CFD, Oil Industry, Ansys workbench, Solar turbine, INCL 738 LC

 

تحلیل کوپل سازه ـ سیال و شکست و خستگی شافت پمپ روغن توربین‌های مستقر در کشت و صنعت  توسعه نیشکر و ارائه راهکارهای افزایش عمر پمپ‌های روغن

در این پروژه جریان‌های ناشی از پمپاژ روغن شبیه‌سازی و تحلیل شده است. داده های استخراج شده فشاری بصورت کوپل FSI وارد شده و تحلیل‌های شکست و خستگی و تخمین عمر شافت سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. سپس متریال مناسبی برای افزایش عمر قطعه شافت انتخاب شده است. همچنین روش‌هایی مبتنی بر بهینه‌سازی مدل هندسی نیز پیشنهاد گردیده.

کلمات کلیدی:

خستگی، پمپ روغن، تحلیل شکست

Ansys CFX, stress, FSI, fatigue, CFD, Oil Industry, Ansys workbench, Oil pump’s turbine,

 
 
 

بررسی، بهینه‌سازی و کاهش تغییر شکل و تنش پسماند در ورق‌های مختلف در جوشکاری کلد  (clad) به روش تولد و مرگ المان

در این پروژه برای بهینه‌سازی فرایند جوشکاری، به تحلیل جوش برای بررسی تنش‌های حرارتی پسماند و تغییر شکل‌های پسماند در جوشکاری پرداخته شده تا کمترین  اعوجاج در طول و عرض قطعه جوشکاری ایجاد شود. با استفاده از نتایج بدست آمده بهینه‌ترین دستور العمل جوشکاری ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:

جوشکاری کلد، تنش حرارتی پسماند، جوشکاری

Ansys, thermal stress, clad, forming plate, welding, residual stress, ANSYS welding

 

تحلیل خستگی هوزینگ صنایع فولاد

در این پروژه، تخمین عمر و شکست در هوزینگ صنایع فولاد انجام شده است؛ ابتدا ابعاد برداری از روی نمونه واقعی انجام شده سپس  بارهای وارده بر آن محاسبه گردیده و مقدار تنش در اجزا و تخمین عمر آن صورت گرفته است و آلیاژ مناسب و بهینه برای کاربری عمر بیشتر  انتخاب شده است.

کلمات کلیدی :

تخمین عمر و شکست، هوزینگ صنایع فولاد

Ansys stress, creep, fatigue, steel Industry, Ansys workbench

 

  

کدنویسی سابروتین Usermat مدل کوپل پلاستیسیته و خرابی CVGM در نرم­افزار ANSYS به منظور پیش­بینی شروع و رشد ترک نرم تحت بارگذاری متناوب ULCF

 

Ø       مدل­های ساختاری به کار رفته در کدنویسی پروژه مزبور:

 

1-     مدل سخت شوندگی خطی برای پیش­بینی پلاستیسیته

2-     مدل CVGM برای پیش­بینی شروع آسیب نرم

3-     مدل نمایی پیشنهادی Modified Johnson-Cook برای پیش­بینی رشد آسیب نرم

در مدل پلاستیسیته پیاده­سازی شده، قانون جریان از نوع سازگار (Associated flow rule) و تابع پتانسیل ون مایزز (Von-Mises) به عنوان تنش تسلیم (Yield stress) و رابطه تنش-کرنش به صورت دو خطی در نظر گرفته شده است. در نظر گرفتن مدل سخت شوندگی سینماتیک پدیده باشینگر (Bauschinger) یعنی کاهش تنش تسلیم در بارگذاری معکوس را در فرایند بارگذاری متناوب لحاظ می­نماید که منجر به پیش­بینی درست پدیده اشباع حلقه هیسترزیس خستگی می­شود.

کلمات کلیدی:

مدل کوپل پلاستیسیته و خرابی CVGM، رشد ترک، اثر باشینگر، حلقه هیسترزیس خستگی

Bauschinger, Modified Johnson-Cook، CVGM، Crack Growth ANSYS,

 

تحلیل غیرخطی اثر حرکت گسل در امتداد لغزه بر لوله‌های انتقال نفت و گاز مدفون در خاک

یکی از عوامل تخریب لوله‌‌های مدفون انتقال نفت و گاز، حرکت گسل‌ها است. لذا پیش‌بینی رفتار لوله ها در اثر حرکت‌های مختلف گسل، امری ضروری است.

در این پروژه، اثر حرکت گسل بر لوله‌ مدفون در خاک مورد تحلیل قرار گرفته است. لوله مدفون در خاک به قطرهای 10 و 6 اینچ به همراه خاک اطراف و گسل مربوط، در نرم‌افزار ANSYS مدل‌سازی شده و حرکت گسل در قالب جابجایی در امتداد لغزه به بلوک‌های خاک مدل شده اعمال می‌گ‍‌ردد. تماس بین لوله و خاک به صورت اتصال دائم (Bonded) در نظر گرفته می‌شود. لوله در دو حالت عمود بر امتداد لغزه و تحت زاویه 45 درجه با امتداد لغزه مورد تحلیل قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی:

لوله انتقال سیال مدفون در خاک، حرکت گسل

Ansys Workbench, Fault, Oil and Gas Buried Pipeline