دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

نکاتی مهم در مورد جریان‌های غیرلزج (Inviscid Flows)

در تحلیل جریان غیرلزج تاثیر ویسکوزیته بر جریان نادیده گرفته می‌شود.

این نوع تحلیل برای کاربردهای با رینولدز بالا که نیروهای اینرسی به نیروهای لزجت غلبه می‌کنند مناسب هستند.

تحلیل آیرودینامیکی برخی از پرتابه‌های با سرعت بالا از نمونه‌های کاربردی جریان‌های غیرلزج می‌باشد.

در چنین کاربردهایی، نیروهای فشاری وارد بر جسم به نیروهای لزجت غلبه می‌کنند.

به همین دلیل تحلیل جریان غیرلزج یک تخمین سریع از نیروهای اولیه که به جسم وارد می‌شوند ارائه می‌دهد.

پس از اینکه شکل جسم بصورتی بهینه شد که نیروهای لیفت، ماکزیمم و نیروهای درگ، مینیمم شدند؛ می‌توان تاثیر نیروهای ناشی از لزجت سیال و لزجت توربولانسی بر نیروهای درگ و لیفت را در نظر گرفت.

در حوزه دیگری که بصورت معمول از تحلیل جریان غیرلزج استفاده می‌شود پیدا کردن حل اولیه مناسب برای فیزیک‌ها و هندسه‌های پیچیده است. در چنین مواردی، محاسبه نیروهای لزجت از اهمیت برخوردارند اما در مراحل اولیه حل، ترم‌های لزجت در معادله مومنتوم نادیده گرفته می‌شوند. پس از اینکه حل مساله شروع شد و مقادیر باقیمانده‌ها کاهش پیدا کرد، می‌توان ترم‌های لزجت را با فعال کردن جریان توربولانس یا آرام در ادامه حل مساله در نظر گرفت. برای برخی از جریان‌های بسیار پیچیده، این روش تنها راه برای شروع محاسبات است.

با توجه به اینکه مسائل جریان‌های غیرلزج اغلب با جریان‌های سرعت بالا در ارتباط هستند برای شروع حل مساله بهتر است که ضرایب زیر تخفیف (Under-Relaxation Factors) برای مومنتوم در صورتی که از حلگر Pressure-Based استفاده می‌شود و عدد کورانت در صورتی که از حلگر Density-Based استفاده می‌شود کاهش یابند. سپس زمانی که جریان شروع به حل شد و باقی‌مانده‌ها بصورت یکنوا کاهش یافتند، می‌توان مقادیر ضرایب زیرتخفیف یا عدد کورانت را به میزان پیش‌فرض اولیه افزایش داد.

برگزاری دوره‌های تخصصی نرم‌افزار ANSYS Fluent در شرکت شبیه سازان شریف

iransys