مقالات تخصصی

مقالات تخصصی انسیس

نرم افزار Ansys

قابلیت‌های جدید نرم افزار ANSYS 2022 R2

بدون دیدگاه
امکانات جدید زبانه Add-ons در محیط مکانیکال در نوار ابزار بالایی محیط مکانیکال، زبانه Add-ons اضافه شده است که امکان فعال یا غیرفعال کردن افزونه‌های ارائه شده توسط برنامه ANSYS…