معرفی نرم‌افزارها

آشنایی با نرم افزار CATIA

 CATIAیا Computer Aided Three Dimensional Interactive Application محصولی از شرکت  Dassault System است.

این نرم افزار علاوه بر توانایی طراحی هندسی قابلیت تحلیل المان محدود FEM، شبیه سازی سینماتیکی، مدیریت مدارهای الکتریکی، ارگونومی، piping، برنامه نویسی و… را  نیز دارا می باشد.

طراحان می توانند به راحتی از مراحل اولیه تهیه قطعه تا مراحل نهایی آن را در این نرم افزار انجام دهند و در اغلب موارد از مراجعه به نرم افزارهای دیگر بی نیاز شوند.

یکی از ویژگی های مهم این نرم افزار پارامتریک بودن آن است، یعنی تمام مراحل ساخت مدل در فایل محتوی آن ذخیره می شود و در صورت نیاز می توانید یک یا چند قسمت از مدل را ویرایش کنید.
با ویرایش هر مرحله از مراحل ساخت مدل، مراحل بعدی نیز به طور خودکار ویرایش می شوند.
بنابراین پس از ساخت هر مدل به راحتی می توان آن را تغییر داد و نیاز به ساخت مدل جدیدی نیست.
حفظ ارتباط بین فایل هایی که از یکدیگر استخراج شده اند از دیگر قابلیت های مهم این نرم افزار است
به طوری که، برای مثال با تغییر در فایل یک مدل سه بعدی که نقشه دو بعدی آن را از قبل تهیه و در فایل جداگانه ای ذخیره کرده اند، فایل نقشه آن به طور خودکار تغییر می کند.
iransys