شبیه‌سازی شعله پیش‌آمیخته دو بعدی هیدروژن-هوای مغشوش به منظور بررسی تاثیر جسم مانع Numerical simulation of 2D turbulent premix Hydrogen-air flame for investigation of a bluff body effect

در این پروژه، شبیه‌سازی احتراق هیدروژن-هوا به صورت دو بعدی در نرم‌افزار ANSYS FLUENTانجام شده است. در این شبیه‌سازی از سینتیک شیمیایی جزیی لی و همکاران ( شامل ۱۳ گونه و ۱۹ واکنش شیمیایی) و ضرایب نفوذ مولکولی مختلف برای گونه‌ها استفاده شده است. هدف از انجام این پروژه بررسی شکل جسم مانع مربعی و مثلثی و نیز تعداد آن بر بیشینه دمای حاصل از احتراق در محفظه‌ا‌ی با ابعاد میکرو پرداخته شده است. در ادامه به بررسی تاثیر سرعت و نسبت هم‌ارزی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

احتراق دو بعدی پیش‌آمیخته، جسم مانع، دمای بیشینه، ، دینامیک سیالات محاسباتی

۲D premix combustion, bluff body, maximum temperature, CFD

سایر پروژه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید