انواع خطاهای آباکوس

انواع خطاهای آباکوس

انواع خطاهای آباکوس

دسته بندی از منظر سیستمی

در اینجا قصد داریم تا انواع خطاهای آباکوس را از منظر سیستمی و ریشه نرم افزاری آنها مورد بررسی قرار دهیم . در حقیقت در این متن هر یک از خطا ها از نقطه نظر مدل سازی در آباکوس و تکنیک های مدل سازی مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد چراکه ارائه تکنیک های مدل سازی برای رفع خطاها در مرحله دوم قرار دارد. در مرحله اول مواجه با یک خطا در آباکوس، شما باید بتوانید تشخیص دهید که ریشه خطا از کجاست و بعد از تشخیص محدوده آن، محدوده مورد نظر را بررسی کنید. این امر مدت زمان فرآیند رفع خطا را به حداقل ممکن می رساند.

در ادامه در هر بخش، به یکی از انواع خطاها پرداخته شده است.

۱) خطاهای صادر شده در هنگام انتخاب گزینه submit برای حل شدن مدل

زمانی که شما می خواهید مدلی که در آباکوس ایجاد شده است را حل کنید، باید در ماژول job یک job تعریف کنید و سپس در پنجره job manager آن را انتخاب نموده و گزینه submit را بزنید . در برخی موارد، در صورتی که اشکال یا تضادی در تنظیمات شما وجود داشته باشد، بلافاصله پس از زدن دکمه submit، یک پنجره در وسط صفحه نمایش باز می شود و متذکر می شود که برخی از تنظیمات به صورت ناقص یا غلط انجام شده اند. برای مثال، به هنگام انجام تحلیل xfem بر روی مدل دو بعدی، ناحیه ای که به عنوان ناحیه رشد ترک انتخاب می شود باید فقط با المان های مربعی (quad) مش زده شود. در صورتی که در آن ناحیه المان های مثلثی (tri) نیز موجود باشند، خطا صادر می شود. در این موارد متن خطا به اندازه کافی روشن و واضح است و شما با مطالعه متن خطا می توانید به مشکل مدل پی برده و به راحتی آن را اصلاح کنید.

۲) خطاهای صادر شده در مرحله input file processor

در صورتی که خطایی از جنس خطاهای دسته اول رخ ندهد، job شما وارد مرحله input file processor میشود.

در این مرحله به صورت اتوماتیک از مدل شما که در محیط abaqus/cae (رابط گرافیکی آباکوس) ساخته شده، یک فایل متنی با پسوند inpایجاد می شود و حلگر آباکوس شروع به کامپایل آن می کند. در صورتی که خطایی در تنظیمات مدل وجود داشته باشد، مجددا خطایی صادر میگردد. در اینجا شما می توانید متن خطا را از سربرگ error در پنجره job monitor مشاهده کنید. معمولا این خطاها نیز مانند خطاهای دسته اول دارای پیچیدگی خاصی نیستند و رفع آنها سخت نیست . البته در برخی موارد مانند حالتی که در مدل شما المان هایی با کیفیت بسیار پایین وجود داشته باشند، به دلیل اینکه باید مش بندی اصلاح شود، این امر می تواند بسیار سخت و زمان بر باشد.

۳) خطاهای صادر شده در مرحله abaqus/explicit packager

در زمانی که شما می خواهید از حلگر abaqus/explicit استفاده کنید ( برای مثال در زمانی که در ماژول استپ، استپdynamic explicit انتخاب می شود. )، در صورتی که در پنجره edit job، در سربرگ parallelization تعداد هسته های cpuافزایش داده شود، در برخی از مدل ها می تواند خطا صادر شود. علت صدور این خطا این است که مدل از نظر تنظیمات و درستی تنظیمات هیچ مشکلی ندارد اما abaqus/explicit packager که وظیفه موازی کردن حل را به هنگام استفاده از حلگر اکسپلیسیت دارد، نمی تواند مساله را بین هسته های cpu تقسیم کند. در این موارد، آسان ترین راه این است که شما job تعریف شده را پاک کنید و مجددا یک job با همان نام ( یا نام دیگر ) تعریف کنید و تنظیمان سربرگ parallelization را تغییر ندهید. در این حالت مساله حل می شود اما زمان حل افزایش پیدا می کند چراکه حداکثر از دو هسته برای حل استفاده می شود.

جهت خواند مقاله انتخاب استپ و حلگر مناسب در آباکوس کلیک کنید

۴) خطاهای صادر شده در مرحله حل مدل

اگر هیچ خطایی مرتبط با سه دسته قبلی صادر نشود، حل آغاز می شود.

در این مرحله خطاها به دو دسته تقسیم می شوند.

دسته اول شامل خطاهایی است که در ابتدای حل صادر می شود. دسته دوم شامل خطاهایی است که در میانه یا انتهای حل صادر می شوند.

برای مثال، از بین خطاهای دسته اول می توان به خطاهای سیستمی و از بین خطاهای دسته دوم می تواند به خطای too many attempt اشاره نمود. رفع این خطاها می تواند بسیار پیچیده و زمان بر باشد تا آنجا که شاید شما بیش از دو هفته به صورت شبانه روزی روی مدل خود کار کنید و باز هم نتوانید خطا را برطرف کنید.

به این مطلب امتیاز دهید.