معرفی نرم افزار ANSYS ICEM CFD

معرفی نرم افزار ANSYS ICEM CFD

نرم افزار ANSYS ICEM CFD ابزارهای هندسی پیشرفته ای را برای تولید، بررسی و اصلاح شبکه در اختیار کاربر قرار می دهد تا بتواند شبکه یکپارچه و با کیفیت برای تحلیل تولید کند. نرم افزار ANSYS ICEM CFD با حفظ ارتباط با هندسه در حین تولید شبکه برای استفاده در نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل سازه ای طراحی شده است.

ابزارهای تولید شبکه در نرم افزار ANSYS ICEM CFD قابلیت تولید شبکه در قالب های متنوعی دارند که عبارتند از:

۱. ساختار یافته چند بلوکی (Multi-block structured)
۲. شش وجهی بی سازمان (Unstructured hexahedral)
۳. چهار وجهی بی سازمان (Unstructured tetrahedral)
۴. کارتزین با پالایش H-grid (Cartesian with H-grid refinement)
۵. شبکه های ترکیبی شامل شش وجهی، چهار وجهی، هرمی و یا منشوری (Hybrid meshes comprising hexahedral, tetrahedral, pyramidal and/or prismatic elements)
۶. چهار ضلعی و مثلثی برای سطوح (Quadrilateral and triangular surface meshes)

نرم افزار ANSYS ICEM CFD ارتباط مستقیم بین هندسه و بخش تحلیل برقرار می کند. این نرم افزار تقریبا از تمام فرمت های ذخیره سازی هندسه پشتیبانی می کند که می تواند در یک نرم افزار تجاری یا نرم افزار سوم (third party) طراحی شده باشد. همچنین اطلاعات اسکن شده و یا ابرنقاط نیز به نرم افزار وارد کرد. بعد از تولید شبکه های ساختار یافته و یا بی سازمان، شبکه  تولید شده به همراه دامنه حل و شرایط مرزی ذخیره می شوند و بعد از آن به سادگی برای حلگرهای مختلف (CFD, FEA) خروجی گرفته می شود.

برگزاری دوره نرم‌افزار تخصصی ANSYS ICEM CFD در IRANSYS

مراحل کلی تولید شبکه

مراحل کلی تولید شبکه در نرم افزار ANSYS ICEM CFD به شرح ذیل می باشد:

۱. ایجاد یک مسیر کاری
۲. ایجاد پروژه جدید (یا باز کردن پروژه ساخته شده از قبل)
۳. ساخت یا وارد کردن هندسه
۴. اصلاح هندسه قبل از تولید شبکه در صورت لزوم
۵. بلوک بندی هندسه در صورت لزوم
۶. تولید شبکه
۷. بررسی خطاهای شبکه و اصلاح آنها
۸. تعریف فیزیک مسئله
۹. خروجی گرفتن برای حلگر

در شکل ۱ مراحل تولید شبکه که در بالا به آن اشاره شد، به صورت فلوچارت نمایش داده شده است.

فلوچارت تولید شبکه در نرم¬افزار ANSYS ICEM CFDشکل ۱: فلوچارت تولید شبکه در نرم افزار ANSYS ICEM CFD

 

در شکل ۲ قسمتهای مختلف محیط گرافیکی نرم افزار ANSYS ICEM CFD نمایش داده شده است.

معرفی قسمت¬های مختلف نرم¬افزار ANSYS ICEM CFDشکل ۲: معرفی قسمت های مختلف نرم افزار ANSYS ICEM CFD

از دیگر قابلیت های نرم افزار ANSYS ICEM CFD لینک شدن با نرم افزار ANSYS Meshing است. با استفاده از این قابلیت،می توان قسمتی از شبکه را در ANSYS ICEM CFD و قسمتی دیگر را در نرم افزار ANSYS Meshing تولید و شبکه ها را با هم ترکیب کرد و برای تحلیل به صورت یکپارچه خروجی گرفته شود.

 

به این مطلب امتیاز دهید.