معرفی نرم افزار Aqwa (تحلیل هیدرودینامیکی سازه ها)

معرفی نرم افزار Aqwa (تحلیل هیدرودینامیکی سازه ها)

معرفی نرم افزار Aqwa (تحلیل هیدرودینامیکی سازه ها)

بطور کلی، هر سازه ای که بنحوی با آب سرو کار داشته باشد، مثل کشتی ها، سازه های فراساحل، سازه های بندری و رودخانه ای و همینطور سدها از دو جنبه مورد تحلیل قرار می گیرند:

۱-    تحلیل سازه ای

۲-    تحلیل هیدرودینامیک

که در این مقاله مقدمه ای بر تحلیل هیدرودینامیک این سازه ها بیان می شود.

مقاله معرفی نرم افزار ANSYS Workbench را از دست ندهید

هیدرودینامیک

به طور جامع، هیدرودینامیک یا دینامیک شاره ها، علمی است که به مطالعه رفتار آب می پردازد. هر سازه آبی مانند هر سازه دیگر برای بقا و ادامه کارکرد خود نیازمند غلبه بر بارهای مستهلک و ناپایدار کننده است که در آن آب پیچیده ترین و غالبترین بارها را ایجاد می کند. چگونگی و چرایی و همچنین پیش بینی هر یک از پدیده های ایجاد شده موضوعی چالش برانگیز برای بسیاری از محققان و متخصصان بوده است.

محققان همواره دو رویکرد آزمایش و  مدلسازی ریاضی را برای تحلیل و پیش بینی پدیده های حاکم مدنظر قرار داده اند که توسعه مدل های ریاضی و عددی دقیق و با نتایج معتبر، به عنوان یک رویکرد کم هزینه تر و سریع تر مورد توجه بوده است. لذا ، کدهای کامپیوتری بسیاری بر اساس این مدلها نوشته شده که بعضی صرفاً کاربرد آکادمیک داشته و بعضی به لحاظ اعتبار نتایج و عمومیت  به حدی رسیده اند که در صنعت به عنوان نرم افزارهای تجاری، جایگاهی را برای خود پیدا کرده اند.

 

به این مطلب امتیاز دهید.