راهنمای نصب نرم‌افزار ANSYS 16.0

راهنمای نصب نرم‌افزار ANSYS 16.0

تنظیمات پیش از نصب

برای نصب موفقیت آمیز نرم افزار، قبل از شروع نصب به نکات زیر توجه کنید:

–  اتصال رایانه را از اینترنت قطع کنید.
–  دقت کنید که تاریخ رایانه به روز باشد.
–  آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید (به ویژه آنتی ویروس Kaspersky)

–  در صورتی که از ویندوز ۷ یا ۸ استفاده می کنید، از منوی start برروی لوگوی خود کلیک نموده و در پنجره باز شده Change User Account Control را انتخاب نمایید. سپسUser Account Control سیستم عامل را مطابق شکل زیر بر روی Never notify قرار داده و رایانه را restart کنید.

Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0

مراحل نصب:

۱) DVD نصب نرم افزار را وارد درایور کنید و منتظر بالا آمدن پنجره زیر بمانید (در صورت عدم اجرای autorun می توانید فایل درایو مورد نظر را باز نموده و فایل setup.exe را اجرا نمایید).
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
۲) سپس بر روی Install ANSYS Products کلیک کنید.

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0

 

۳) گزینه I AGREE را انتخاب کنید.

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0

۴) در پنجره بعد، محل نصب نرم افزار را انتخاب کرده و گزینه NEXT را انتخاب کنید.
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
۵) در این مرحله با انتخاب گزینه Skip تنظیمات مربوط به licensing را به بعد از نصب موکول کنید.
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
۶) در این مرحله می توانید محصولات مورد نیاز برای نصب را تغییر دهید.
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
۷) در پنجره بعد گزینه های Skip که در شکل های زیر وجود دارند را تیک زده و نصب را ادامه دهید.

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
۸) در این مرحله تنظیمات اعمالی توسط کار برای نصب نرم افزار لیست می شود. گزینه Next را انتخاب کنید.

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0

۹) بعد از سپری کردن مراحل بالا نصب نرم افزار شروع می شود.

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0

۱۰) در این مرحله DVD دوم نرم افزار را معرفی کنید و گزینه Ok را انتخاب کنید.

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0

۱۱) پس از اتمام مراحل نصب، گزینه Next و سپس Exit را انتخاب کنید.

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
۱۲) پس از نصب برای Crack نرم افزار از DVD آن دو فولدر Shared Files و v160 را در مسیر  C:Program FilesANSYS Inc با فولدرهای مشابه اصلی نرم افزار جایگزین کنید. البته در صورتی که مسیر پیش فرض نرم افزار را عوض کرده اید ابتدا باید فایل ansyslmd.ini را از مسیر C:Program FilesANSYS IncShared FilesLicensing بیابید و پس از باز کردن آن، مسیر فایل را به مسیر فایل کرک license تغییر دهید.
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
۱۳) با اتمام مراحل بالا و نرم افزار قابل استفاده خواهد بود.

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0

 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
۱۴) در صورتی که پنجره ظاهر شده مطابق شکل فوق نیست و یا سامانه های تحلیل (Analysis Systems) در قسمت سمت چپ ظاهر نشده، ابتدا از منوی view گزینه Reset Workspace  و Reset Window Layout را بزنید. سپس از منوی view گزینه Toolbox Customization را انتخاب نموده و مربع بالا را انتخاب نمایید تا همه گزینه ها انتخاب شود.
 Installation ANSYS 16, ANSYS Workbench, راهنمای نصب، نصب انسیس 16، آموزش، نصب نرم افزار انسیس 16، نصب ANSYS 16.0، نصب لایسنس انسیس، ANSYS Installation، ANSYS 16.0
۱۵) در صورتیکه کارت های شبکه خود را غیرفعال نموده اید، می توانید پس از نصب نرم افزار، آنها را فعال نمایید.
۱۶) در حین استفاده از نرم افزار تاریخ ویندوز را تغییر ندهید.
به این مطلب امتیاز دهید.