امکانات جدید نرم افزار ANSYS 16

امکانات جدید نرم افزار ANSYS 16

امکانات جدید نرم افزار ANSYS 16

نسخه ۱۶ نرم افزار ANSYS که در ژانویه ۲۰۱۵ ارائه شده است، علاوه بر توانمندی های نسخه های قبلی دارای امکانات جدید و پیشرفته بسیاری می باشد. بخشی از تغییرات و توانمندی های جدید را می توان در حوزه های زیر مشاهده کرد:

۱- موارد عدم سازگاری و تغییرات محصولات نرم افزار نسبت به نسخه های قبل

تغییرات ایجاد شده در نسخه ۱۶ نرم افزار، منجر به تفاوتهایی در عملکرد نرم افزار شده است.

حوزه این تغییرات شامل موارد زیر می باشد:

–  نحوه نام گذاری Named Selection ها برای انتقال به محیط APDL
–  Update Stiffness در زیر مجموعه Contact Setting
–  تغییر نام Imported Layered Section به Imported plies
–  نحوه اعمال Current Boundary Condition در تحلیل های الکتریک و کوپله الکتریک-حرارتی
–  تحلیل کمانش خطی
–  تحلیل ارتعاشات تصادفی
–  Probe ها در تحلیل حرارتی
–  Result Scoping
–  Contact Results
–  گزینه های Pre-Load the Mechanical Editor و Pre-Load the Meshing Editor دیگر در دسترس نمی¬باشند.
–  Model Assembly

۲- بهبود عمومی

موارد زیر تغییراتی می باشند که جنبه عمومی دارند:
–  دسته بندی object های موجود در درختواره نرم افزار
–  ایجاد امکانات جدید برای بخش Selection Information Window
–  افزایش امکانات ایجاد Named Selection
–  افزایش گزینه های Filtering درختواره Outline
–  امکانات گسترده تر Renaming
–  گسترش اطلاعات بصری Object and Message

۳- بهبود کارایی نرم افزار

در نسخه ۱۶ با ایجاد تغییراتی، سرعت و کارایی نرم افزار ANSYS به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. این تغییرات شامل موارد زیر می باشد:
–  سرعت Geometry Attachment
–  کارایی Contact Detection
–  امکانات بصری Plotting
–  پاک کردن اجزای درختواره طراحی
–  کارایی Model Assembly

۴- بهبود گرافیکی نرم افزار

در حوزه گرافیکی و بصری نرم افزار ANSYS در نسخه ۱۶ پیشرفت های زیر انجام شده است.
–  ایجاد Directional Vector Visibility
–  امکان مشاهده Element Numbering
–  ارتقای Mesh Display
–  ایجاد قابلیت Explode View
–  ارتقا قابلیت Node Numbering
–  اضافه شدن قابلیت Image to Clipboard برای گرفتن تصویر از محیط گرافیکی
–  افزایش امکانات قابلیت Image to file
–  پشتیبانی Windows Aero

۵- بهبود امکانات هندسی

در حوزه امکانات و قابلیت های کار با هندسه در نرم افزار ANSYS 16 تغییرات زیر نسبت به نسخه های پیشین ایجاد شده است:
–  اضافه کردن قابلیت Distributed Mass
–  گسترده کردن قابلیت Symmetry Region و پشتیبانی تحلیل های حرارتی و حرارتی-الکتریک توسط این قابلیت
–  امکان جهت دهی elemental coordinate systems به کمک قابلیت جدید Element Orientation

۶- بهبود امکانات Model Assembly و External Model

با امکانات جدیدی که در نسخه ۱۶ نرم افزار ANSYS ایجاد شده است، قابلیت های زیر در دسترس قرار گرفته اند:
–  اسمبل کردن مدل هایی که شامل موارد زیر است:
         –  Gaskets
         –  Line Bodies
         –  Rigid Bodies
         –  Virtual Topology
         –  Mesh Connections
–  گسترده تر شدن قابلیت Contact Detection
–  امکان نام گذاری اتوماتیک Object ها در محیط Mechanical
–  اضافه شدن گزینه Model به امکانات Filtering درختواره طراحی
–  امکان تغییر state یک object که به محیط Mechanical نرم افزار import شده است. این State تا پیش از این به صورت Read-only  در نسخه های قبل import می شد.
–  اضافه شدن قابلیت Mesh Modification Restrictions برای ایجاد تغییرات بر مش مجموعه اسمبل شده ای که به محیط Mechanical نرم افزار import شده است.
–  ایجاد امکان import مش از محیط نرم افزارهای مختلف به محیط External Model

۷- افزایش کارایی Contact و Connection

–  اضافه شدن فرمولاسیون Beam Contact
–  اضافه شدن Joint Element Control
–  امکان استفاده از joint خطی در تحلیل کمانش خطی
–  امکان ورود ضریب سختی Bearing و ضریب میرایی در تحلیل مودال و هارمونیک full به صورت داده های جدولی که تابعی از Rotational Velocity می باشند
–  اضافه شدن Mesh Connection به Context menu
–  ایجاد قابلیت Delete Children برای افزایش سرعت پاک کردن تماس ها
–  اضافه شدن قابلیت Connection Statistics

۸- افزایش قابلیت مش بندی

–  ایجاد قابلیت Mesh Editing برای افزایش کنترل مش بندی
–  ایجاد دو نمایه جدید برای مدل سازی ترک (Align with Face Normal و Project to Nearest Surface)

۹- افزایش قابلیت مدل سازی کامپوزیت

–  امکان مشاهده اطلاعات Analysis Ply در محیط ACP
–  افزایش امکانات Results Scoping به گونه ای که می توان از Ply نیز استفاده کرد.

۱۰- افزایش کارایی تحلیل

–  معرفی Nonlinear Adaptive Analysis

–  اضافه شدن سیستم تحلیل Thermal Fluid Flow

۱۱- افزایش قابلیت Loads/Supports/Conditions

–  اضافه شدن شرایط مرزی Mass Flow rate
–  امکان تعریف شتاب به صورت Base Excitation در تحلیل های Mode-Superposition Transient و  Mode Superposition Harmonic
–  اضافه شدن Rotating Force برای تحلیل هارمونیک
–  اضافه شدن Remote Loads در تحلیل های MSUP
–  اضافه شدن قابلیت پشتیبانی تحلیل های هامونیک و Transient که با تحلیل مودال لینک شده اند از شرایط مرزی Nodal Force

۱۲- افزایش قابلیت Mapping

–  گزینه Pinball با محدودیت هایی به قابلیت Mapping اضافه شده است.
–  به قابلیت import نیرو از External Data الگوریتمConservative  اضافه شده است.

۱۳- بهبود امکانات حل

–  اضافه شدن امکانات جدید در حوزه Contact Result Trackers
–  امکان مشاهده regenerate شدن مش در حین حل
–  ایجاد امکانات جدید برای تحلیل هارمونیک
–  ایجاد امکانات جدید برای تحلیل کمانش خطی

مقاله راهنمای نصب نرم‌افزار ANSYS 16.0 را از دست ندهید

منبع:

ANSYS Help

به این مطلب امتیاز دهید.