قابلیت‌های جدید نرم‌افزار ANSYS 2021-R1

موارد جدید در محیط mechanical

۱.مجموعه جدیدی از مسائل برای نشان دادن تکنولوژی مکانیکال

کتابچه راهنمای مسائل، مجموعه‌ایی از مسائل واقعی در زمینه‌های مختلف مهندسی و صنعتی است که روش‌ها و پیشنهاداتی را برای حل مسائل پیچیده در محیط ANSYS Mechanical آموزش می‌دهد. در این مجموعه جدید می‌توان حل مسائل موجود را به صورت فایل‌های ورودی دانلود و استفاده نمود. در شکل ۱ نمونه‌ایی از مسئله مربوط به رزوه پیچ‌ها مشاهده می‌شود.

۲.هندسه و نمایش

 • مدل کردن کابل‌های بلند و باریک

کابل‌هایی که به صورتline body  مدل می‌شوند به صورت پیش فرض از المان‌های درجات بالاتر استفاده می‌کنند. به صورت ویژه در حالتی که المان کابل در حالت program controlled باشد از المان درجه دو Cable280 بجای Link180 استفاده می‌شود. المان‌های درجه دو سرعت همگرایی و دقت پاسخ را افزایش می‌دهند. البته در حالتی که global element order خطی باشد نرم‌افزار همچنان از المان Link180 استفاده خواهد کرد.

 • ایجادline body

به بخش construction geometry یک گزینه به نام  lineاضافه شده است که قابلیت ایجاد line-segment  را با استفاده از ابزار ترسیم فراهم می‌کند و همچنین قابلیت تبدیل آن به line body  نیز وجود دارد.

این ویژگی زمانی بسیار کاربردی است که بخواهید به صورت سریع line body  به مدل اضافه شود. برای مثال تعریف یک شبکه سیال برای مدل‌سازی جریان و انتقال گرما.

یک ویژگی ارزشمند برای ایجاد Line Body با این روش، امکان ایمپورت کردن و پوشاندن مدل با یک تصویر مرجع است. این تصویر شما را قادر می سازد تا به طور دقیق Line Body را در مدل خود و اطراف آن ترسیم نمایید.

به علاوه این feature ،محیط API برای کدنویسی را نیز ساپورت می‌کند.

 • ایمپورت کردن جهات المان‌ها

در این بخش می‌توان به منظور کنترل کردن تغییرات خواص ماده در مدل، مشخصات دستگاه مختصات المان‌ها را با استفاده از یک external data بر روی المان‌ها به صورت element orientation  تعریف نمود. گزینه جدید  Mapping به نام Quaternion نیز اضافه شده است که قابلیت میانیابی جهت‌ها در فضای Quaternion  بجای زوایای Euler را دارد.

 • فریز کردن مش‌ها در پارت

این ویژگی قابلیت فریز کردن یا آنفریز کردن تمامی مش‌ها در پارت‌های هندسی یا بخشی از مدل را می‌دهد و در صورت فعال بودن این گزینه بر روی بخشی از مدل، تمامی تغییرات بر روی مش‌های آن بخش محدود می‌شود.

۳-Material

 • مقایسه خواص دو ماده

در این بخش می‌توان با استفاده از انتخاب دو ماده خواص آن‌ها را باهم مقایسه نمود.

 • Imported trace

یک قابلیت میانیابی جدید است که با استفاده از Directional interpolation property می‌توان ضریب هدایت حرارتی ارتوتروپیک موثر (effective orthotropic conductivity) را با استفاده از مکان و مقدار هر المان محاسبه نمود. اگر از حالت nondirectional استفاده شود مانند ورژن قبلی با میانگین‌گیری، مقدار effective orthotropic conductivity در المان‌ها محاسبه می‌شود.

۴.اتصالات

 • اختصاص محدوده اتصال

در این ویژگی می‌توانcontact side  ناحیه تماس را به نودهای مش اختصاص داد. شیوه انتخاب در این ویژگی براساس name selection و geometry است.

 • اتصالات لبه به لبه و لبه به صفحه

برای اتصالات لبه به لبه و لبه به صفحه در یک آنالیز سه بعدی، از المان تماس خطی Conta177 پشتیبانی می‌شود. می‌توان با انتخاب Edge Contact Type المان مناسب برای تماس را مشخص نمود.

 • اختصاص remote point به سطوح المان

همچنین می‌توان  remote point را به سطوح المان‌ها اختصاص داد.

 • رفتار محل اتصال

گزینه‌های زیر که در ورژن جدید برای ویژگی interface treatment ناحیه تماس در دسترس هستند، امکان تعریف offset برای ناحیه تماس را فراهم می‌کنند، صرف نظر از اینکه برنامه هر گونه گپ و یا نفوذی در ناحیه تماس را بدون توجه به وضعیت اولیه تماس (near open/ open/closed) از بین برده باشد.

 • Offset Only, Ramped Effects
 • Offset Only, No Ramping
 • Offset Only, Ignore Initial Status, Ramped Effects
 • Offset Only, Ignore Initial Status, No Ramping

جهت دانلود نرم افزار ANSYS 2021-R1 ومشاهده فیلم راهنمای نصب کلیک کنید.

۵.بارگذاری و شرایط مرزی

 • شرایط مرزی

در این ورژن می‌توان شرایط مرزی زیر را به تمامی المان‌ها یا سطوح المان‌ها یا نودها اعمال کرد. همچنین المان بر پایهremote point  و یا name selection را نیز شامل می‌شود.

 • Bearing (3D element faces only)
 • Bolt Pretension (elements and element faces)
 • Displacement (element faces and nodes)
 • Force (3D element faces only and nodes)
 • Imported Convection Coefficient (element faces)
 • Imported Temperature (element faces)
 • Moment (element faces and nodes)
 • Pressure (3D element faces only and nodes)
 • Remote Displacement (element faces and nodes)
 • Remote Force (element faces and nodes)
 • Thermal Condition (elements)

 

 • بارگذاری مستقیم برای حالت سیکلیک

در یک تحلیل متقارن سیکلیک که شامل یک ناحیه سیکلیک است با استفاده از گزینه Applied By می‌توان نیرو، فشار و فشار ایمپورت شده را بدون نیاز به تعریف surface effect element، مستقیما به جسم اعمال نمود.

 • بارگذاری غیر سیکلیک در تحلیل متقارن سیکلیک

در یک تحلیل Full Harmonic که شامل تقارن سیکلیک است، با انتخاب  Non-Cyclic Loading Type  می‌توان یک بار غیرسیکلیک را به مسئله اختصاص داد. این نوع بار به عنوان engine-order load  شناخته شده و می‌تواند یک یا چند شاخص هارمونیک را تحریک و تغییر دهد.

به این مطلب امتیاز دهید.