کاربرد Excel در Workbench

کاربرد Excel در Workbench

کاربرد Excel در Workbench

نرم افزار Excel از بسیاری جهات مورد توجه کاربران است و دارای کاربردهای فراوانی است.

در Workbench این امکان وجود دارد تا بتوان با مرتبط کردن این دو نرم افزار قدرتمند در تحلیل های متفاوتی از این ویژگی به نحوی مناسب در جهت آسان نمودن و بهبود روند تحلیل و همچنین بهینه سازی (َپارامتریک کردن) مدل و نیز استخراج و بررسی داده های خروجی استفاده کرد.

استخراج اطلاعات مدل: 

یکی از این قابلیت ها استخراج پاسخ ها مدل است که شامل انواع کانتورها(contour)، جداول(tables) و نمودار ها(charts) می باشد.

تنها استثنایی که در این بخش قرار دارد command snippet است.

برای انجام این فرآیند با راست کلیک بر نتیجه (result) مورد نظر و انتخاب Export می توان انتقال داده ها را به محیط اکسل انجام داد. command snippet را می توان در قسمت Solution اضافه کرد ولی نمی توان نتایج ایجاد شده در آن را به محیط Excel منتقل کرد.

برای استخراج داده های مربوط به مدل باید گفت که هر داده مربوط به مدل که در محیط Worksheet به نمایش در می آید قابلیت Export شدن را دارد.

ولی یک نکته وجود دارد که امکان Export با راست کلیک بر Geometry در دسترس نیست.

برای اینکه به توان اینکار را مانند قسمت Solution انجام داد باید محیط کار Mechanical را از Graphics به Worksheet تغییر داد.

با انجام دادن این تغییر حال گزینه Export در دسترس قرار می گیرد.

این امر در دو شکل زیر به خوبی نشان داده شده است.

راست کلیک در حالی که در محیط Graphics قرار داریم:

راست کلیک در حالی که در محیط Worksheet قرار داریم:

 

 مقاله دستگاه مختصات در ANSYS Workbench را از دست ندهید

 

پارامتریک کردن مدل

توجه داشته باشید که برای اضافه کردن این جزء نرم افزار (Component System) می توان با Drag&Drop آن را به محیط میزکار انسیس اضافه کرد. ولی از آنجای که هیچ گونه وابستگی بین این ویژگی و سایر سیستم های تحلیل وجود ندارد نمی توان مستقیما این جزء را با یکی از این سیستم ها مرتبط کرد.

در واقع ارتباط از طریق پارامترها ایجاد می شود.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود می توان آن را در هر یک از قسمت ها سبز شده ایجاد کرد.

این ارتباط به خوبی در شکل زیر نشان داده شده است.

نرم افزار ANSYS Workbech قابلیت ارتباط با Excel 2007 و ۲۰۱۰ را دارد.

به این مطلب امتیاز دهید.