کاربرد شبیه‌سازی عددی در نشر دود و ایمنی حریق

کاربرد شبیه‌سازی عددی در نشر دود و ایمنی حریق

مهندسین و معماران انتشار آتش و دود را برای طراحی سیستم‌های مدیربت حریق و دود برای ساختمان‌ها، متروها، آتریوم‌ها، پارکینگ‌ها و سایر فضاها شبیه‌سازی می‌کنند.

دلیل این امر برای این است که سه عامل مهم را مدنظر داشته باشند:

۱- امنیت ساکنان

۲- جانمایی مناسب تجهیزات در فضا

۳- تبعیت از قوانین وضع شده توسط نهادهای ذیربط.

برای مدیریت کردن آتش و دود باید نحوه شروع آتش، گسترش و تاثیر آن بر روی سازه مدنظر گرفته شود که این امر در درک درست از فیزیک این پدیده‌ها است.

استفاده از نرم‌افزار ANSYS برای شبیه‌سازی انتشار دود و آتش منجر به کسب اطلاعات دقیق و قابل اطمینان برای برنامه‌ریزی در شرایط تخلیه اضطراری اماکن و جانمایی بهینه تجهیزات آتش‌نشانی می‌شود.

شبیه‌سازی امکان تحلیل تاثیرات آتش و دمای فزاینده بر روی مواد را در کنار آنالیز تحلیل سازه‌ای در هنگام وقوع حوادث فاجعه بار ارائه می‌دهد.

فواید شبیه‌سازی عددی انتشار دود عبارتند از:

۱- با استفاده از نتایج شبیه‌سازی عددی می‌توان مکان‌هایی که کمترین میزان دود را دارد برای تخلیه افراد ح اضر در محل مشخص کرد.

۲- همچنین می‌توان خروجی‌های بهینه در ساختمان برای تخلیه سریع‌تر دود را با استفاده از نتایج تحلیل عددی ارائه نمود.

۳- همچنین در مکان‌هایی که امکان تجمع دود وجود دارد می‌توان از تجهیزات تهویه مناسب استفاده کرد.

تصویر ارائه شده انتشار دود در یک سطح مقطع از یک آتریوم چهار طبقه را با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی  (CFD) نشان می‌دهد.

دو خروجی در قسمت گنبدی سازه موجود است.

رنگ قرمز بیشترین غلظت دود و رنگ آبی غلظت صفر دود را نشان می‌دهد.

شبیه‌سازی عددی در نرم‌افزار ANSYS Fluent انجام شده است.

به این مطلب امتیاز دهید.