کاربرد External Data در ANSYS Workbench v14.0

کاربرد External Data در ANSYS Workbench v14.0

کاربرد External Data در ANSYS Workbench v14.0

استفاده از اطلاعات خارجی (External Data) یکی از قابلیت مفید نرم افزار ANSYS می باشد که این توانایی برای اولین بار در نسخه V13 نرم افزار به آن افزوده شد. با استفاده از این ویژگی می توانستیم کار نگاشت فشار ، دما و ضریب اتنقال حرارت متفاوت را با استفاده از داده های خارجی وارده شده به نرم افزار بر روی مدل انجام دهیم.

در نسخه V14.0 نرم افزار امکانات جدیدی را در این حوزه در اختیار کاربران قرار می دهد که بعضی از آنها عبارتند از:

  • نگاشت ابر نقاط داده های ضخامت بر المانهای پوسته

  • استفاده از “فایل های چند مرجع” (Multiple source files)

  • استفاده از یک فایل مختصات موسوم به”Master” برای سرعت بخشیدن به فرآیند نگاشت

  • ابزارهای اعتبار سنجی (Validation tools) برای دسترسی بصری به داده های نگاشته شده

  • امکان فعال کردن/غیر فعال کردن بارهای وارده شده به نرم افزار

  • استفاده از فایل های چند مرجع به کمک مسیر قرار گیری آنها در هارد رایانه

مقاله اعمال شرایط مرزی به ندها در محیط ANSYS Workbench را از دست ندهید

 

ANSYS

 

ANSYS

همان طور که گفته شد داده های متفاوتی را می توان با توجه به رویکردی که در تحلیل مسئله بکار می گیریم در ANSYS Workbench بر روی بدنه ها (Body ها) نگاشت. این داده ها شامل دما، حرارت تولیدی در بدنه ها، فشار، شار گرمایی و ضریب انتقال حرارت روی سطوح (رویکرد ۳D) یا روی لبه ها (رویکرد ۲D) می باشد.

همچنین می توان ضخامت پوسته ها را به این روش ایجاد کرد.

ANSYS

در ضمن باید اضافه کرد که بارهای چندگانه (Multiple loads) را می توان در Time step های مختلفی اعمال کرد.

همچنین می توان بار وارده شده را در هر یک از Time step ها فعال یا غیر فعال کرد.

این امر در شکل های زیر به خوبی نشان داده شده است.

ANSYS

ANSYS

 

 

در مورد ابزار اعتبار سنجی باید این نکته را اضافه کرد:

 این ابزار امکان ارزیابی داده های نگاشت شده را فراهم می آورد و می توان با استفاده از این قابلیت درستی عملیات نگاشت را بررسی کرد.

ANSYS

منبع:

www.caeai.com

به این مطلب امتیاز دهید.