استفاده از ندها در Ansys Workbench 14.0

استفاده از ندها در Ansys Workbench 14.0

استفاده از ندها در Ansys Workbench 14.0

یکی از قابلیتهای جدید نرم افزار Ansys Workbenchدر نسخه V14.0، امکان اعمال شرایط مرزی بر ندها یا همان FE boundary conditions می باشد. برای استفاده از این قابلیت ابتدا به امر باید به توان ندها را انتخاب کرد. برای این کار امکانات متفاوتی وجود دارد. همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود می توان ندهای روی یک سطح را انتخاب کرد.

Mesh Node Selections 1

برای روشن شدن مطلب با استفاده از اشکال زیر به توضیح روش های انتخاب ندها می پردازیم. برای این کار ابتدا در قسمت Outline window سرشاخه مش را انتخاب کنید و در مرحله بعد حالت انتخاب را از Geometry به Mesh تغییر دهید.

Mesh Node Selections 2

حال با این تغییر، نرم افزار امکانات مختلفی برای انتخاب ندها در اختیار شما قرار می دهد.

این امکانات عبارتند از :

Single Select

با انتخاب این گزینه امکان انتخاب ندها به صورت تک تک وجود دارد.

Box Select

به کمک این گزینه می توان ندهای روی یک سطح را به صورت یکجا انتخاب کرد.

Box Volume Select

با این گزینه علاوه بر ندهای سطحی می توان ندهای داخلی را انتخاب کرد.

Lasso Select

این گزینه نیز برای انتخاب ندهای روی سطوح به کار می رود.

Lasso Volume Select

با استفاده از این گزینه می توان ندهای روی سطوح و ندهای داخلی را انتخاب کرد.

Mesh Node Selections 3

در ضمن می توان از طریق آدرس زیر به جزئیات مربوط به هر ند دسترسی یافت:

View > Windows > Selection Information

Mesh Node Selections 4

همچنین لازم است برای اعمال شرایط مرزی بر ندها برای آنها یک Named Selection ایجاد کرد. برای این کار می توان پس از انتخاب ندها از طریق آدرس زیر یا با کلیک راست بر روی مجموعه ندها Named Selection مربوطه را ایجاد کرد.

View > Toolbars > Named Selections

Mesh Node Selections 5

در v14.0نرم افزار امکان اعمال بار بر ندها از طریق ابزار Direct FE امکانپذیر شده است. البته باید خاطر نشان کرد امکان اعمال بار بر ندها فقط به صورت Named Selection ممکن است.

Mesh Node Selections 6

ابزار Direct FE دارای چند زیر مجموعه است که هر یک کاربرد خاص خود را دارد.

یکی از این گزینه ها Nodal Orientation است.

از این گزینه می توان برای نسبت دادن یک دستگاه مختصات به مجموعه ای از ندها استفاده کرد.

Mesh Node Selections 7

بیشتر بخوانید: امکانات پس پردازش در ANSYS Workbench 14.0

Mesh Node Selections 8

گزینه دیگر Nodal Force است. این گزینه برای اعمال نیرو به ندها مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته حائز اهمیت آن است که این ابزار می تواند نیروی کل را بین ندهای مربوطه توزیع کند و یا نیروی کل را به هر ند وارد کند.

Mesh Node Selections 9

یکی دیگر از قابلیتهای نرم افزار در این حوزه که به نوبه خود می تواند مفید به فایده واقع شود امکان Export ندها به یک فایل اکسل است.

کاربر می تواند به این طریق ندهای مربوطه و مختصات آنها را استخراج کند.

البته قبل از هر چیز باید در آدرس زیر Include Node Location را بر روی Yes قرار داد.

Tools > Options > Export

Mesh Node Selections 10

Mesh Node Selections 11

اطلاعات مربوط به مختصات ندها می تواند در هنگام استخراج نتایج بسیار مفید باشد.

Mesh Node Selections 12

شرایط مرزی FE را می توان با انتخاب فولدرهای Analysis و Solution Information در محیط گرافیکی نرم افزار مشاهده کرد.

با این کار می توان weak springs، remote loads وMPC bonded contact را در صفحه مذکور دید.

Mesh Node Selections 13

منبع:

www.caeai.com

به این مطلب امتیاز دهید.