معرفی خواص مواد کامپوزیت در ANSYS Workbench

معرفی خواص مواد کامپوزیت در ANSYS Workbench

معرفی خواص مواد کامپوزیت در ANSYS Workbench

برای طراحی و تحلیل مواد کامپوزیتی در نرم‌افزار،ابتدا می‌بایست خواص مورد استفاده در تحلیل این مواد را معرفی کنیم.

معمولا برای معرفی ماده کامپوزیتی در نرم‌افزار،این مواد را به‌صورت ارتوتروپیک (یا ارتوتروپیک ویژه) که در مقاله قبلی به بررسی آنها پرداختیم در نظر می‌گیریم و خواص مربوط به این مواد را به نرم‌افزار معرفی می‌کنیم. این خواص شامل مدول الاستیک و ضرایب پوآسون و دیگر ضرایب مکانیکی مورد نیاز، همچنین ضرایب مورد استفاده در تئوری‌های از کار افتادگی کامپوزیت‌ها می‌باشد که وارد کردن این ضرایب را در ادامه توضیح خواهیم داد.

۱- ابتدا از منوی Toolbox، بخش Engineering Data را انتخاب می‌کنیم.

معرفی خواص مواد کامپوزیت در ANSYS Workbench

۲- با دو بار کلیک بر روی Engineering Data وارد این بخش می‌شویم.

معرفی خواص مواد کامپوزیت در ANSYS Workbench

۳- در Engineering Date در کادر مربوط به Outline of Schematic بر روی قسمت خالی کلیک می‌کنیم و یک نام برای ماده وارد می‌کنیم.

معرفی خواص مواد کامپوزیت در ANSYS Workbench

معرفی خواص مواد کامپوزیت در ANSYS Workbench

مقاله مواد همسانگرد و ناهمسانگرد را از دست ندهید

۴- از کادر Toolbox می‌توان خواص مورد نیاز در تحلیل ماده را انتخاب کرد. در تحلیل مواد کامپوزیتی ما اغلب با سه سرشاخه‌ی Physical Properties و Linear Elastic و Strength  سر وکار داریم.
۵- ابتدا از سرشاخه‌ی Physical Properties، دانسیته (Density) و از سرشاخه‌ی Linear Elastic، Orthotropic Elasticity را انتخاب می‌کنیم.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در بخش Orthotropic Elasticity ۹ کادر زرد رنگ ظاهر می‌شود که همان ۹ ثابت مورد نیاز برای تحلیل مواد اورتوتروپیک که در مقاله قبل ماتریس آن‌ها داده شده است (مدول الاستیک در سه راستا و ضریب پوآسون در سه صفحه و مدول برشی در سه صفحه)

*در تحلیل مواد کامپوزیتی ما اکثرا با مواد ارتوتروپیک ویژه کار می‌کنیم.

برای معرفی این مواد خواص را در دو راستای عمود بر الیاف یکسان در نظر می‌گیریم.

معرفی خواص مواد کامپوزیت در ANSYS Workbench

۶- در مرحله بعد از سرشاخه Strength می‌توان تئوری‌های واماندگی مواد ارتوتروپیک، بسته به خواست مسئله را انتخاب می‌کنیم و ضرایب مربوط به هرکدام را وارد می‌کنیم. در اینجا ما تئوری‌های Orthotropic Stress Limits ،Orthotropic Strain Limits و Tsai-Wu را فرا خواندیم.

* در مقاله‌های بعدی سعی خواهد شد این تئوری‌ها را به‌طور جامع‌تر مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.

معرفی خواص مواد کامپوزیت در ANSYS Workbench

یک روش دیگر برای معرفی مواد کامپوزیتی استفاده از کتابخانه مواد خود نرم‌افزار و مواد کامپوزیتی پیش فرض در این کتابخانه می‌باشد که به‌صورت زیر می‌توانیم از این کتابخانه استفاده کنیم.

۱- با ورود به بخش Engineering Data، با انتخاب گزینه Engineering Data Sources منوی مربوط به این بخش ظاهر می‌شود.

معرفی خواص مواد در ANSYS Workbench

۲- در منوی Engineering Data Sources به بخش Composite Materials می‌رویم.

معرفی خواص مواد در ANSYS Workbench

۳- در منوی Outline of Composite Materials می‌توان ماده کامپوزیتی مورد نظر را با کلیک بر روی علامت معرفی خواص مواد در ANSYS Workbench  انتخاب کرد.

 

معرفی خواص مواد در ANSYS Workbench

۴- با کلیک مجدد بر روی Engineering Data Sources می‌توانید ماده انتخابی را در سرشاخه‌ی Outline of Schematic ملاحظه بفرمایید.

 

معرفی خواص مواد در ANSYS Workbench

معرفی خواص مواد در ANSYS Workbench

۵- با انتخاب ماده مورد نظر،در بخش Properties of Outline Row می‌توانید خواص پیش‌فرض ماده انتخابی را ملاحظه بفرمایید و در صورت نیاز تغییر دهید.

 

معرفی خواص مواد در ANSYS Workbench

معرفی خواص مواد در ANSYS Workbench

 

 

به این مطلب امتیاز دهید.