آشنایی با ابزار Object Generator

آشنایی با ابزار Object Generator

آشنایی با ابزار Object Generator

این ابزار ابتدا در نسخه ۱۴٫۵ نرم افزار معرفی شد و از طریق نوار ابزار بالای محیط Mechanical در اختیار کاربر قرار گرفته است.

اما مثال مورد استفاده  در این مقاله در نسخه ۱۵ نرم افزار انجام شده است.

شکل زیر نمای ظاهری آیکون و محل قرار گیری ابزار مذکور را در محیط Mechanical نشان می دهد.

 سوال این است که کار این ابزار چیست؟

در معرفی Object Generator می توان چنین گفت:

که در واقع این ابزار به کمک Named Selection یک جز تحلیل (مانند Joint، Spring، Bolt pretension و غیره) را در تمام اجزا تشکیل دهنده Named Selection هدف تکرار می کند.

به عنوان مثال مجموعه مونتاژی زیر را در نظر بگیرید.

شکل بالا یک لوله تی شکل را نشان می دهد که سه درپوش و پیچ های یکی از دریچه های آن مدل شده است.

هدف ما در این مدل ایجاد قید fixed-fixed برای سوراخ های دو دریچه و درپوش متناظر با آنها به کمک ابزار Object Generator می باشد.

برای ایجاد چنین قیدهایی با استفاده از این ابزار نیاز به ایجاد Named Selection هایی از سطوحی که قید باید بر آنها اعمال شود، وجود دارد.

سطوح هدف برای قیود fixed-fixed در شکل زیر نشان داده شده است.


از آنجایی که این مجموعه چندان پیچیده نیست می توان سطوح مورد نظر را به صورت دستی انتخاب کرد، سپس با راست کلیک و انتخاب گزینه Create Named Selection از مجموعه مورد نظر Named Selection خود را ایجاد کنیم.

اما در اینجا روش دیگری را پیش می گیریم که می تواند در مدل های پیچیده کاربردی تر باشد.

برای این کار ابتدا به ساکن از بدنه هایی که سطوح مورد نظر ما از اجزای تشکیل دهنده آن بدنه ها می باشند Named Selection ایجاد می کنیم.


بعد از ایجاد دو Named Selection با نام های ‘joint_cover’ و ‘joint_pipe’ که به ترتیب مربوط به درپوش ها و لوله تی شکل می باشند یک Named Selection جدید ایجاد می کنیم و Scope آن را روی Worksheet تنظیم می کنیم.


در ادامه تنظیمات زیر را برای Named Selection مربوطه اعمال کنید.

با بازگشت به محیط گرافیکی مشاهده می شود که سطوح مورد نظر دریچه ها انتخاب شده اند.

در ادامه کار باید همین روند را برای لوله پیش بگیریم تا برای سطوح لوله نیز Named Selection ایجاد کرد.

برای اینکار می توانیم روند قبلی را از نو اجرا کنیم.

ولی راه ساده تر آن است که آخرین Named Selection را انتخاب کنیم و آن را اصطلاحا duplicate کنیم و با اعمال یک تغییر در این جز جدید Named Selection مطلوب خود را برای سطوح لوله ایجاد کنیم.

برای cover_faces2 به قسمت Worksheet رفته و در خط اول تغییر زیر را اعمال می کنیم.


با اعمال تغییرات بیان شده خواهیم داشت:

حال در این مرحله قیدی که قرار است مرجع باشد و بقیه قیود بر اساس آن تکرار شوند را ایجاد می کنیم.


در حین ساخت این قید باید توجه کرد که هر کدام از سطوح ‘reference’ و ‘mobile’ مربوط به کدام Body است. حال پس از انتخاب قید ایجاد شده ابزار Object Generator را انتخاب می کنیم و تنظیمات آن را مطابق شکل زیر انجام می دهیم.

بحث مهم در اینجا کمینه و بیشینه ی  Distance centroids است.

آنچه درباره این اعداد می توان گفت این است که به کمک این ارقام در واقع فاصله ای که Named Selection های سطوح ‘reference’ و ‘mobile’ به جستجو برای ایجاد قید می پردازند را تعیین می کنیم.

به عنوان مثال اگر فاصله را به اندازه خط قرمز تعیین کنیم در واقع باعث ایجاد یکسری قید ناخواسته بین برخی سطوح می شویم. بنابراین فاصله مطلوب می تواند به اندازه طول خط آبی در شکل بالا باشد. حال با انتخاب گزینه Generate قیود ایجاد خواهند شد.

منبع:

www.padtinc.com

به این مطلب امتیاز دهید.