تحلیل آکوستیکی و سازه‌ای سوت بلاور در محیط ANSYS

سوت بلاور-1

صنایع و تاسیسات نیروگاهی از منابع سوختي متنوعي استفاده مي‌کنند که مستقل از نوع سوخت، در فرآیند احتراق مقدار زیادی خاکستر، گاز و دوده تولید می‌شود. تجمع دوده در سیستم، به تدریج کاهش راندمان مجموعه را به همراه دارد.

این بحث در صنایعی که با مواد پودری سر و کار دارند، مانند صنایع سیمان نیز مطرح است. تمیز کردن سطوح داخلی در فواصل زمانی معین، برای جلوگیری از تجمع دوده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

دوده‌زدا یا سوت بلاور­ (Soot blower) سیستمی موثر و کارآمد است که از جریان پرفشار هوا، بخار یا آب (یا ترکیبی از آنها) برای حذف دوده از دیواره‌های داخلی سطوح گرمایش نیروگاه‌ها استفاده می‌کند.

عوامل مختلفی از جمله جنس دوده، نوع کاربرد، فرکانس و انرژی صوتی بر کارایی دوده‌زدای انتخابی تاثیرگذار هستند.

شبیه‌سازی و بهینه‌سازی طراحی قبل از ساخت نمونه آزمایشگاهی، تاثیر قابل توجهی بر کاهش زمان و هزینه ساخت دوده‌زدا خواهد داشت. عملکرد دوده‌زداها هم از نظر آکوستیکی و هم سازه‌ای قابل بررسی است. در عملکرد سازه‌ای، به دلیل نوسانی بودن بار وارد بر سیستم، بحث خستگی و شکست قطعات مطرح است.

در این پروژه، تحمل دیافراگم که بخش متحرک دوده‌زدا است، تحت فشار هوای ورودی در محیط نرم‌افزار ANSYS بررسی شده است. دیافراگم تغییر شکل قابل توجهی دارد. تحلیل مودال دوده‌زدا نیز برای استخراج فرکانس‌های طبیعی سیستم انجام شده است. در عملکرد آکوستیکی، بحث فرکانس و شدت صوت خروجی از دوده‌زدا مطرح است.

با تحلیل آکوستیکی دوده‌زدا در محیط هارمونیک-آکوستیک برنامه ANSYS، می‌توان تاثیر ابعاد و پالس‌های هوای ورودی را مورد بررسی قرار داد. در ادامه، تحلیل آکوستیکی یک نمونه دوده‌زدا در محیط برنامه ANSYS انجام شده است و توزیع فشار هوای خروجی از دوده‌زدا استخراج شده است.

سایر پروژه های انجام شده