تحلیل و ریشه یابی علل شکست‌های مکرر درام شرکت پتروشیمی

علل شکست‌های مکرر درام شرکت پتروشیمی

شکست یا از کار افتادگی تجهیزات، پدیده رایجی در صنعت است که علاوه بر اختلال در فرآیند تولید ممکن است، خسارت‌های جبران ناپذیری نیز در پی داشته باشد. دلایل زیادی برای خراب شدن تجهیزات صنعتی وجود دارد که هر کارخانه‌ای باید متناسب با شرایط تولید خود، به این دلایل مسلط بوده و طی دوره‌های منظم، تجهیزات را بازرسی نماید.

برای مثال، پدیده‌هایی مانند خزش، خوردگی، رشد ترک و شکست از جمله پدیده‌های مطرح در صنایع نفت و پتروشیمی هستند که تجهیزات معمولا تحت تاثیر دما و فشار بالا کار می‌کنند و در معرض مواد شیمیایی مختلفی قرار دارند. برای افزایش عمر تجهیزات، طراحی تجهیزات باید با در نظر گرفتن احتمال وقوع این پدیده‌ها انجام گیرد.

هدف این پروژه، تحلیل و ریشه‌یابی علل شکست‌های مکرر درام‌های واحد LLDPE مجتمع پتروشیمی و امکان‌سنجی فرصت‌های بهبود است.

در راستای عیب‌یابی، درام در محیط برنامه ANSYS همراه با اتصالات جانبی و شرایط تکیه‌گاهی مدلسازی شده است. با انجام تحلیل تنش، تاثیر انحراف لوله‌ها و اجزاء جانبی و سختی فنرها بر توزیع تنش درام مورد بررسی قرار گرفته است. تجاوز تنش‌های درام از حد مجاز و نوسانی بودن بارها، موجب ایجاد خستگی و رشد ترک در درام می‌شود. در پایان پیشنهادهایی برای اصلاح تکیه‌گاه‌ها و بازنگری طراحی درام در راستای افزایش عمر آن، ارائه شده است.

سایر پروژه های انجام شده