تحلیل تنش مبدل حرارتی صفحه ای

تحلیل تنش مبدل حرارتی صفحه ای-1

مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای نوعی مبدل حرارتی هستند که از صفحات فلزی برای انتقال حرارت بین دو سیال استفاده می کنند.

یک مبدل صفحه ای از یک سری صفحات موازی تشکیل شده است که روی هم قرار می‌گیرند تا امکان تشکیل یک سری کانال برای جریان سیال بین آنها فراهم شود. فضای بین دو صفحه مجاور، کانالی را تشکیل می‌دهد که سیال در آن جریان دارد. در این مبدل‌ها، سیال روی صفحات حرارتی پخش شده و در معرض سطح بسیار بزرگتری نسبت به یک مبدل حرارتی معمولی، قرار می‌گیرد. این امر سبب تسهیل تبادل گرما شده و نرخ تغییرات دما را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، این صفحات به منظور افزایش تلاطم، افزایش سطح تبادل حرارتی و ایجاد استحکام مکانیکی در مبدل، موجدار ساخته می‌شوند. این مبدل‌ها در بحث گرمایش، سرمایش، بازیابی گرمایی، تبخیر و تبرید در صنایع مختلف کاربرد دارند.

لوله‌کشی‌های متصل به فلنج­های ورودی و خروجی صفحه جلویی مبدل حرارتی، بارها و ممان‌هایی را به صفحه مبدل حرارتی وارد می­کند.

هدف این پروژه، بررسی توزیع تنش­ ورق‌های نگهدارنده صفحات مبدل حرارتی است. در این راستا، یک تحلیل سازه‌ای در محیط ورکبچ برنامه انسیس انجام شده است. ‌

در این تحلیل، تاثیر فشار داخلی سیال، نوع تماس ورق‌ها با تیرها و پیش بار پیچ‌های اتصال مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت توزیع تنش و نقاط تمرکز تنش، استخراج شده است.

سایر پروژه های انجام شده