تحلیل سازه ­ای بالابر خودروهای سنگین

تحلیل سازه­ای بالابر خودروهای سنگین

یکی از روش‌های تخلیه بار دانه‌ای (مانند گندم) از کفی تریلر، زاویه دادن به آن توسط یک بالابر است.

در این تحلیل، استحکام بالابر تریلی در سیلوی گندم و جک مربوط، مورد شبیه‌سازی و تحلیل قرار گرفته است.

سایر پروژه های انجام شده